Miért vezet minden tudás THOT-hoz és miért is van "hermetikusan" elzárva - Thoth Smaragdtáblái


„A szellem egyetlen mozdulatában benne van az élet összes törvénye. Egyetlen csepp vízben benne van a végtelen óceán rejtélye.” (Hermes Trismegistus)
A Föld csak látszólag anyagi fogalom, mindenki olyan tér-idő keretek között él, amilyen a tudati megvalósítása...

Korábban (anno) mikor a világ összefüggéseit elkezdtem kutatni, hamarosan első felismerésként megtaláltam a 13 vérvonal, a 13 Család létezését és rejtett működésének szálait, melyek egészen napjainkig meghatározzák a teljes emberiség történelmét. Az, hogy ezt a piramist Illuminatinak vagy egy rejtett hatalomnak nevezzük teljesen mindegy. 

Egyet bizton tudok állítani, sokan összekeverik és 1776-tól számítják csak létezésüket: az Adam Weishaupt féle bavariai nemességből megalakult Illuminatus Társaság létrehozásától .... Akiket viszont én a piramis csúcsán állóknak látok, ők ennél sokkal ősibbek és nem győzöm árnyaltan fogalmazni, sok mindenben mások, mint az emberek...Mert a valódi irányítók és a rejtett tudás őrzőiként létező ősi vérvonalak nem száz vagy ezer éve, hanem több ezer, sőt tízezer években mérhető idők óta jelen vannak a bolygónkon. 


Amikor először kapcsolatba kerültem "velük", hamar rá kellett döbbennem két dologra:
- egyrészt tényleg az égvilágon semmit - ha optimista vagyok, akkor úgy fogalmaznék - vajmi keveset tudunk csak a világ működéséről és az azt meghatározó erőkről. 
- Másrészt mindig ugyanoda jutunk vissza, az ősi Egyiptom területére, illetve az ott élő civilizáció tudásához. 
A legszomorúbb az egészben, hogy a legtöbb kérdésre a mai napig nem kaptunk választ - vagy azért mert elfogadtuk a legegyszerűbb tálcán kínált válaszokat igazságként, amit a szabadkőműves tudomány igaznak állított be.....Vagy azért mert igényünk sem volt erről többet megtudni.

Alapvető kérdés lenne számunkra (és ezt szó szerint idézem) : "ha tudnátok, hogy kik hozták létre az egyiptomi civilizációt és kiknek a leszármazottai voltak vagy honnan jöttek, akkor sok mindent megérthetnétek...." 


És ez tény ! Ami pedig számomra is sajnálatos - de el kell fogadnom látva a jelenlegi fejlettségi szintet - , hogy a mai napig nem mondják el, és az emberek 99%-ának fogalma sincs, honnan is származik az emberiség. Kik is vagyunk mi valójában? 
Miért beszélek én is úgy gyakran, hogy vagyunk "mi" és vannak "ők" ?..... Az, hogy a Darwin-féle eugenista evolúció hazugsága már régen megdőlt - bár soha nem is volt bizonyított - , az édeskevés ahhoz, hogy a valódi igazsághoz közelebb kerüljünk. 

Mert nem ok nélkül tartják ezt éppen annyira elzárva előlünk. 
Ha megtudnánk, hogy DNS-szerkezetünk nem véletlenül lett olyan, amilyen.... Hogy élnek köztünk olyan "személyek", akiknek más... Hogy nem minden isteni és még csak nem is bibliai, hanem sokkal prózaibb beavatkozás eredménye... 
Hogy a tobozmirigy és Horusz szeme miért annyira hasonlatos és mennyire nagy erő rejlik benne, ha nem lenne genetikailag és mesterségesen is blokkolva...... Szóval lenne itt még miről mesélni......

Hiszen a mai napig nem tudunk megválaszolni olyan kérdéseket, hogy 
- mit jelent az, hogy az istenek együtt éltek bizonyos ideig az emberiséggel.... ?  
Minden ábrázoláson Mezopotámiától az egyiptomi hieroglifákig és festményekig egyértelműen ábrázolva vannak és szerepelnek a leírásokban. (Én nem tudom olvasni a hieroglifákat, de ismerek olyat, aki igen...)

- pl. a sumérok civilizációja miért épül arra, hogy az istenek égi járműveiken leszálltak az emberek közé és átadták tudásukat a kiválasztottaknak (honnan tudtak a Plejádok csillagképről,  amit rendszeresen ábrázoltak egy Nibiru nevű "valamivel" együtt; miért vágtak mérnöki pontossággal átjárókat sziklákba, amik ma már sehová nem vezetnek.....sorolhatnám...)

- miért épültek és mire használták a piramisokat ? (Már most szeretném tisztázni, hogy nem temetkezési helyek voltak, egyetlen sírkamrát nem találtak piramisban....). 

Nem beszél ugyanez a "tudomány" :
- az egész Földet behálózó energetikai rendszerekről, 
- arról, hogy az egyiptomiak ismerték az elektromos áramot, 
- arról, hogy mi a szerepe az obeliszkeknek a piramisok mellett és miért vittek Egyiptomból Párizsba, Londonba, Rómába, Washingtonba és a világ megannyi pontjára belőlük....
- arról, hogy a piramisok nem csak "álltak ott"a fáraók nagyságát hirdetve, hanem működési elvük volt....

Ha mindezeket tudná sok ember, akkor már nem is lenne meglepő, hogy az atlantiszi mágia hogyan befolyásolta modern nagyvárosok felépítését. Amit sem a történelemórákon, sem az építészetben nem tanítanak és mégis rengeteg mindent áthat és meghatároz.....
- hogy miért nem véletlen a mai Párizs tájolása és elrendezése, és miért olyan, mint az egykori Alexandriának ?
- Miért van ott az egyiptomi Ízisz és Ozirisz mindenhol ? Még az eredeti Íziszt jelképező Pharosz-i Világítótorony, mely az irányt mutatja visszaköszön Pharos-Isis = Paris összevonásban....
- miért volt egy régi terv valóra válása a Pei által a Louvre udvarán felépített üvegpiramis ?
- Washington DC utcái miért éppen speciális alakzatban lettek megtervezve a szabadkőműves alapító atyák égisze alatt ? Sőt miért District of Columbia a neve...
Miért ez a sok "kolumbiánus" név Columbia Egyetem, Columbia Pictures, melynek szimbóluma szintén a "fényhozó".....
- A hatalmas George Washington szobra miért hasonlít kísértetiesen Baphomet ábrázolására és miért mutat mindenhol egyik kezével fel, a másikkal lefelé.....? - Röviden: ők tudtak (és tudnak)  valamit, amit mi nem....

Ennek egy külön blogot indíthatnék, mert órákig tudnám mesélni, csak az átlagembereket ez már nem érdekli sajnos. Ha elég sokan szeretnétek, persze szívesen mesélek róla.....

 Előkerül a mágia egyik fontos tétele, amit alkalmaznak ma is:
"As above, so below" (Amint fent úgy lent is)"Minden, amit a Földön tesznek vagy mondanak, a magasságokból veszi eredetét, ahonnan az összes lényeges tulajdonság szétárad mérték és egyensúly szerint, így semmi sincs, ami nem fentről származik és nem oda tér vissza."

Tudom, már megint sokat beszéltem, de mindig így járok..... :( Végül a hosszúra nyúlt bevezetőm végén, elmondanám az apropót, mert akármerre kutatgatok, mindig előkerül egy entitás - szándékosan nem nevezném személynek, embernek meg semmiképp - THOT vagy THOTH, akinek a tudása meghatározza és összefogja ezt az egészet. (SBG Buddha)
Ő volt THOT, majd "új nevén" Hermes Thrismegistus...A magyar nyelv ezt az ősi tudást nagyon szépen tartalmazza, hiszen ezen civilizációk leszármazottai kapcsolatban álltak a MAG népével is..... :
Amikor azt mondjuk magyarul, hogy a tudás vagy bármi "hermetikusan el van zárva", akkor sokaknak fogalma sincs róla, hogy pont Hermes, azaz Thoth tudásának elzárására utalunk.
Ha a smaragdtábla írásjeleit megfigyeljük, nekünk magyaroknak rögtön szembe kell, hogy tűnjön rovásírásunk jeleivel való hasonlóság...

Az itt lefordított táblák története furcsának és hihetetlennek tűnhet a modern tudósok számára. Koruk lélegzetelállító: Krisztus előtt 36 000 évvel keletkeztek
Szerzőjük Thoth, egy atlantiszi pap-király, aki az ókori Egyiptomban kolóniát alapított miután az anyaország elsüllyedt. Ő építette a gizeh-i Nagy Piramist, amelyet tévedésből Keopsznak tulajdonítanak. (Lásd A Nagy Piramis-t, Doreáltól.) Ebben az épületben testesült meg az ókor nagy bölcsessége, és ide rejtették el az egykori Atlantisz titkos feljegyzéseit és eszközeit.

Thoth körülbelül 6 000 éven keresztül vezette Egyiptom népét i. e. 56 000-től egészen i. e. 50 000-ig. Ez alatt az időszak alatt az ókori barbár nép, akiket Thoth és más atlantisziak vezettek, a civilizáció magas fokát érték el. Thoth halhatatlan volt, ami azt jelenti, hogy legyőzte a halált, és csak akkor távozott a világból, amikor ez szándékában állt, és még akkor sem a halál útján. Hatalmas bölcsessége a különböző Atlantiszból származó népek kolóniáinak urává avatta, ideértve a Dél- és Közép-Amerikában élő egyes népeket is.

Amikor elérkezett az ideje, hogy Egyiptomot elhagyja, Thoth a Nagy Piramist az Amenti termeinek bejárata fölé emelte, és ebben helyezte el feljegyzéseit. Legmagasabb rangú emberei közül őröket jelölt ki ezeknek az őrzésére. Később ezek leszármazottjai lettek a piramis főpapjai, Thothot pedig a bölcsesség Isteneként, a nagy "feljegyzőként" tisztelték mindazok, akik földről való távozása után születtek. A legenda szerint az Amenti termei az alvilág termeivé, az Isten termeivé váltak, amelyeken a léleknek át kellett haladnia a halál után, hogy ítéletben részesüljön.

Későbbi korokban Thoth egója a smaragdtáblákon leírt módon újra emberi testet öltött. Ily módon háromszor inkarnálódott, utolsó inkarnációjában Hermész, "a háromszor születettként" ismerték. Ekkor hagyta hátra azt az írást, amelyet a modern okkultisták Tabula Smaragdina-ként ismernek. Ez tulajdonképpen egy későbbi és jóval szűkre szabottabb bemutatása az ókori misztériumoknak.

Az ebben a könyvben lefordított táblák száma tíz, melyeket Thoth a Nagy Piramisban helyezett el a Piramis papjainak védelme alá. A tíz táblát 13, azaz tizenhárom (!!!) részre osztottuk, hogy jobban lehessen dolgozni velük. Az utolsó két tábla olyan hatalmas és mélyreható dolgokat érint, hogy jelenleg tilos azokat az egész világ tudomására hozni. Mindamellett azokban is amelyekkel itt közre adunk olyan titkok rejlenek, amelyek felbecsülhetetlen értékűek a figyelmes olvasó számára. 
El kell olvasni ezeket, nem egyszer, hanem százszor, mivel csak így bontakozik ki igazi jelentésük. Az egyszeri olvasás által fölfedezhetjük a bennük rejlő szépséget. A behatóbb tanulmányozás a kereső számára a bölcsesség útját mutatja meg.

AZ ATLANTISZI THOTH SMARAGDTÁBLÁI:

II. Smaragdtábla: Az Amenti Csarnok termei
III. Smaragdtábla: A bölcsesség kulcsa
IV. Smaragdtábla: A Megszületett Tér
V. Smaragdtábla: Unal lakója
VI. Smaragdtábla: A mágia kulcsa
VII. Smaragdtábla: A hét Úr
VIII. Smaragdtábla: A misztériumok kulcsa
X. Smaragdtábla: Az idő kulcsa
XI. Smaragdtábla: A fent és a lent kulcsa
XIII. Smaragdtábla: Élet és Halál kulcsai
XIV. Kiegészítő Smaragdtábla: A Jelképek
XV. Kiegészítő Smaragdtábla: A Titkok Titka


Most néhány szót arról, hogy ezek a hatalmas misztériumok több évezredes titkosítás után miért épp az újkor embere számára kerülnek felfedésre.

Krisztus előtt 1300 évvel Egyiptomban, az ókori Khemben, zavargások támadtak és papok utaztak a világ különböző tájaira. A piramis papjai közül néhányan a smaragdtáblákat talizmánként magukkal vitték, hogy ezek segítségével hatalmat gyakorolhassanak a kevésbé fejlett Atlantiszból származó népek főpapjai fölött. 
A legenda szerint a smaragdtáblák birtoklói Thoth-tól kapták a hatalmat.

A smaragdtáblákat birtokló papi csoport Dél-Amerikába ment, ahol egy virágzó nép, a mayák között telepedett le. Az ő hagyományaik őrizték meg legnagyobb mértékben az ősi bölcsességet. A X. században a mayák a Yucatán félszigeten telepednek meg, és a smaragdtáblákat az egyik Nap Isten templom oltára alá helyezik. Miután a spanyolok meghódítják őket, és városaik elnéptelenednek, a templomok kincseire a feledés leple hull.

Tudnunk kell, hogy az egyiptomi Nagy Piramis egykor és ma az a hely, ahol a jelöltek a misztériumokba való beavatást megkapják. Jézus, Salamon, Apolóniusz, és mások is itt válnak beavatottá. A könyv szerzője (összeköttetésben áll a Nagy Fehér Páhollyal, amely a piramis papságán keresztül is kifejti tevékenységét) megkapta az utasításokat, hogy hogyan kerítse elő és hogyan vigye vissza a smaragdtáblákat a Nagy Piramisba. Ez különböző kalandok után, amelyekre itt most nem térünk ki, megtörténik. Mielőtt visszavitte volna a táblákat, engedélyt kapott azok lefordítására, és arra, hogy a táblákra vésett bölcsességről egy másolatot megtartson. Ez 1925-ben történt. Csak most érett meg az idő arra, hogy a táblák tartalma részben megjelenhessen. Tudjuk, hogy sokan megvetéssel nézik majd mindezt. Az igazi tanítvány viszont képes olvasni a sorok között, és igazi bölcsességet nyer. Ha a fény bennünk van, akkor a táblákba vésett fény visszatükröződik majd.

Most néhány szót szólnék a táblák anyagi szerkezetéről. Tizenkét smaragdzöld tábláról van szó, amelyek egy alkímiai transzmutációk során keletkezett anyagból készült. Elkoptathatatlanok, és ellenállóak minden egyéb anyaggal szemben. A táblák atommag szerkezete gyakorlatilag stabil, ami azt jelenti, hogy nem észlelhető semmilyen változás benne. Ez a fizika ionizációs törvényeit meghazudtolja. A táblákon az ókori Atlantisz írásjelei találhatóak, olyan írásjelek, amelyek az összeszedett gondolatok előtt értelmet nyernek, amint az olvasó elméjében a megfelelő rezonáns rezgéseket életre keltik. A táblákat aranyszínű ötvözetből készült abroncsok fogják össze, az összefogó abroncsokat egy ugyanabból az ötvözetből készült pálca tartja össze. Ennyit a külső anyagi megjelenésről. Az itt található bölcsességek az ókori misztériumok alapját képezik. Annak aki figyelmes elmével és nyitott szemmel olvassa a smaragdtáblákat, a bennük rejlő bölcsességek százszorosan feltárulkoznak.
„Való, tévedéstől mentes, biztos és igaz mindenek felett, hogy ami fent van, a lentihez hasonló, s ami lent van, a fentihez, beteljesítvén az Egyetlen számtalan csodáját. Ahogyan pedig az összes dolog az Egynek elgondolása szerint lett, úgy minden ebből az Egyből vette eredetét egyetlen átváltozás által. Atyja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, s a Föld tartja fenn. Ő a jelenségek valamennyi megnyilvánulásának nemzője a világ egészében, hiszen a tökéletesség benne rejlik erejében. Ha a Földre vetül, elválasztja annak elemét a Tűztől, a finomat a durvától, s nagy óvatossággal emelkedve onnan lassanként a Mennyekig hatol, majd ismét visszahull a Földre, egyesítve magában a felsőbb és alsóbb dolgok befolyását. Így lehet tiéd az egész világ világosságának dicsősége, s minden sötétség menekül majd előled. Ebben rejlik valamennyi erő szilárd állhatatossága, mivel minden megfoghatatlant áthat éppúgy, akár a tömörebb állománnyal rendelkezőket. Így lett e világ létrehívva, s ezáltal válnak oly csodás átváltozások elérhetővé, melyeknek elve ugyanez. Azért hívnak Hermész Triszmegisztosznak, mert a világ bölcsességének mindhárom része birtokomban van. Amit a Nap hatásairól mondhattam, befejeztem. Elvégeztetett!”

Forrás: http://vilaghelyzete.blogspot.hu/2013/04/miert-vezet-minden-tudas-thot-hoz-es.html/
Bejegyezte: SBG Buddha
Why all knowledge leads to Thoth and why there is "hermetically sealed" out of reach - Thoth Emerald Tablet

"The ghost flick is included in all of the law of life. A single drop of water is included in the mystery of the infinite ocean. "(Hermes Trismegistus)
The Earth is only apparently material concept, everyone lives in a space-time frames, as the realization of consciousness ...


Previously (back then) when I started to do research in the world context, recognizing soon as I found the first blood line 13, 13 in the Family and the existence of hidden threads of the operation, which until today determine the entire history of mankind. The fact that this pyramid or a hidden power illumination is called matter.

I can set security, many are confused and 1776 is calculated only their existence: Adam Weishaupt kinds of Bavarian nobility founded the Illuminati Company's inception .... who in turn I see the pyramid at the top of their, they're much older and not win nuanced reformulated in many ways others, like humans ... Because the real controllers and tacit knowledge existing őrzőiként ancestral blood lines are not present on our planet since hundreds or thousands of years, but thousands and even tens of thousands of years can be measured over time.

When I first came into contact "with them", soon I realized two things:
- On the one hand actually absolutely nothing - if I'm optimistic, we would say - we know little, just how the world works and the dominant forces.
- On the other hand, always brings you back to the same place, in the territory of ancient Egypt and the skill of living in civilization.
The saddest part is that we did not get answers to most questions today - either because ..... we accepted answers to the simplest task bar offered as truth, we have set the Masonic science is true or not because it was our need to know more about it.

A fundamental question for us would be (and this I quote verbatim): "If you knew who created the Egyptian civilization and the descendants of whom were or where they came from, you megérthetnétek many things ...."

And that's a fact! Which is unfortunate for me - but I have to accept seeing the current level of development - that still does not tell the people the notion and 99% do not know where it comes from mankind. Who are we really?
Why am I talking so often that we are "we" and there are "them" ..... The fact that Darwin's evolution eugenista long ago disproved the lie - although it was never proven - is sweet enough to the real truth come closer.

Because they do not consider it just as much out of reach from us for no reason.
If you would know that the structure of our DNA does not have any accidentally as .... To live among us as "persons" with all the other ... That is not the result of divine and it is not even biblical, but rather more prosaic intervention ...
Horus's eyes to the pineal gland and likeness why and how much power lies in it if it were not genetically and artificially blocked ...... So I would be here even tell what ......

After all, we can not answer any questions until today to
- What does it mean that the gods lived together for some time with mankind ....?
All depictions Mesopotamia Egyptian hieroglyphs and paintings are clearly shown and included in the descriptions. (I can not read the hieroglyphics, but I know someone who yes ...)

- Eg. why the Sumerian civilization is built to the gods in the sky on their vehicles landed among the people and handed over to their knowledge of the chosen ones (how did you know the Pleiades constellation, which regularly portrayed in a called Nibiru "something" together; why cut engineering precision gateways rocks that are now nowhere I do not lead ..... the list goes on ...)

- Why the pyramids were built and what it was used? (I already like to clarify that there were no burial sites with a single pyramid tomb found no ....).

It does not speak the same "science":
- Encompassing the entire earth energy systems,
- That the Egyptians knew electricity,
- About what the role of the obelisks next to the pyramids of Egypt, and why it took me to Paris, London, Rome, Washington and many of them point to the world ....
- That the pyramids are not just "standing there" proclaiming the greatness of the pharaohs, but their working principles was ....

If you know all these many people, you've also would not be surprising how the magic of Atlantis influenced the structure of modern cities. What neither the lessons of history or architecture is not taught, yet imbued with a lot of things and sets .....
- Why it is no coincidence that today's orientation and layout of Paris, and why so than the former in Alexandria?
- Why is there the Egyptian Isis and Osiris everywhere? Even the original Isis representing Pharosz Lighthouse, which shows the direction reflected Pharos-Isis = Paris federation ....
- Why it was an old plan becomes a reality constructed by the Pei glass pyramid in the courtyard of the Louvre?
- Washington DC streets of why they are designed under the auspices of the Masonic Founding Fathers specific pattern? In fact why the District of Columbia is the name of ...
Why all the "kolumbiánus" Name Columbia University, Columbia Pictures, which is also the symbol of "bringing light" .....
- A huge statue of George Washington's why eerily similar to Baphomet to represent and why it shows up everywhere one hand, down the other .....?

- In short, they knew (and know) something we do not ....

As a separate blogs start because I could tell stories for hours, just ordinary people, unfortunately, this is no longer interested. If enough people would like, of course, I am happy to tell you about it .....

 It Will be an important tenet of magic that is used today:
"As above, so below" (As above so below as well), "Everything you do or say, on Earth the heights takes its origin from which all essential features spreads measure and balance, according to, so there is nothing that is not from above, not return there. "

I again talked a lot, but always go ..... :( Finally, the lengthy late introduction, I told you the way, because wherever kutatgatok always to be an entity - intentionally not call the person, people have no way - Thoth or THOTH whose knowledge to define and bring together all this. (SBG Buddha)

He was Thoth, and the "new name" Hermes Thrismegistus ...

The Hungarian language is this ancient knowledge contained very nicely, as the descendants of those civilizations were related to the people it ..... MAG:
When we say in English that knowledge or anything, "hermetically sealed", then many people have no idea that the point Hermes, Thoth knowledge that we refer to shutting off.
If you observe signs of an emerald table, we have to immediately Hungarians to look for signs of similarity Székely Magyar Runic Script ...

The history compiled in tables may seem strange and unbelievable to the modern scientists. Age breathtaking: before Christ arose 36,000 years.
Author of Thoth, an Atlantean Priest-King, who founded a colony in ancient Egypt after the sinking of the mother country. He built the Great Pyramid of Gizeh, which was erroneously attributed to Cheops. (See The Great Pyramid was, Doreáltól.) This building was embodied in the great wisdom of antiquity, and to hide their secret records of the former Atlantis and tools.

Thoth led the people of Egypt for about 6,000 years. e. From 56 up to 000 s. e. Up to 50,000. During this period the ancient barbaric people who Thoth and other Atlanteans have led to a high degree of civilization attained. Thoth was an immortal, which means that conquered death, and only left the world when it was intended, and even through death. Huge wisdom of peoples from different colonies ruler of Atlantis inaugurated, including some of the peoples of South and Central America also live.

When it was time to leave Egypt, Thoth the Great Pyramid lifted above the entrance halls of Amenti, and this placed the notes. High-ranking men are appointed to these guards to guard. Later, they were descendants of the priests of the main pyramid, Thoth is the wisdom of God as the great "feljegyzőként" honored all those who were born after the departure of the ground. According to legend, the halls of Amenti termeivé of the underworld, to become God termeivé, which had to pass through the soul after death, to receive a judgment.

Thoth described in the later rounds ego smaragdtáblákon way again took on a human body. In this way, incarnated three times, the last incarnation of Hermes, "was born as the three" known. Then they left behind the writing, known as the Tabula Smaragdina modern occultists. This is actually a much more narrowly tailored and subsequent presentation of the ancient mysteries.

The number of boards compiled in this book ten, which Thoth the Great Pyramid placed under the protection of the pyramid priests. The plate was divided into ten 13, i.e., thirteen (!!!) sections to allow them to work better. The last two tables affects a vast and profound things that they currently make the whole world aware prohibited. However, even in those in which we are involved secrets lie that is invaluable to the attentive reader.
They need to read them, not once but a hundred times, because only in this way will unfold real meaning. Apparent in a single reading by the inherent beauty. A more detailed study shows the way to the search for wisdom.

THOTH the Atlantean Emerald Tablet:

Emerald Table I: The History of Thoth the Atlantean
II. Emerald Tablet: Hall of Amenti restaurants
III. Emerald Table: The key to wisdom
IV. Emerald Table: The Space Born
Emerald Table V: Unal inhabitants
VI. Emerald Table: The magic key
VII. Emerald Tablet: Lord of the Week
VIII. Emerald Table: The key to mysteries
IX. Emerald Tablet: the key to the salvation Square
X Emerald Table: The Key of Time
XI. Emerald Table: The keys above and below the
XII. Emerald Tablet: Prophecy of the law and the key cause and effect
XIII. Emerald Table: Life and Death rates
XIV. Additional Emerald Table: The Symbols
XV. Additional Emerald Table: The Secret of Secrets


Now a few words about why you had these huge mysteries are revealed when the new man for several millennia after encryption.

1,300 years before Christ, in Egypt, the ancient Khem, riots attacked and priests traveled to various parts of the world. Some of the priests of the pyramid of the Emerald Tablet talismans took with them to help them exercise authority over the less advanced peoples from Atlantis prelates.
According to legend, the Emerald Tablet received from Thoth who occupy the power.

The Emerald Tablet of owning clerical group went to South America, where settled down between a prosperous people, the Mayas. His greatest traditions preserved the ancient wisdom. In the tenth century, the Mayas of the Yucatan peninsula to settle, and the Emerald Tablet is one day placed under the altar of God. After the Spaniards conquered them and their cities depopulated, the treasures of the temples in the guise of oblivion fall.

We need to know that the Great Pyramid in Egypt in the past and today is a place where candidates receive initiation into the mysteries. Jesus, Solomon, Apolóniusz, and others can become an initiate here. The author of the book (connected to the Great White Páhollyal, which explains its activities through the pyramid priesthood) received instructions on how to fetch and how to return the Emerald Tablet of the Great Pyramid. It is, after various adventures, which are not discussed here, happens. Before he took her back to the tables, they received permission to translate, and that wisdom engraved on the tablets keep a copy. This happened in 1925. Only now mature at the time that the contents of the tables in part to show. We know that many people will be watching all of this with disdain. The true disciples, however, be able to read between the lines and gain true wisdom. If the light is within us, it is carved into the tables and reflected light.

Now a word about the financial structure of the boards. Twelve board is emerald green, which are made of material generated during an alchemical Transmutations. Elkoptathatatlanok, and are resistant to all other materials. The table structure of the nucleus is practically stable, which means that it can not be detected any change in it. This ionization belies the laws of physics. The boards of ancient Atlantis punctuation marks are available, so punctuation marks that become meaningful gathered in front of the thoughts, the reader's mind as to the correct resonant vibrations come to life. The tables will be gold-colored alloy wheels, uniting the tires held together by a rod made of the same alloy. So much for the outer material look. The wisdom found in form the basis of the ancient mysteries. In a thoughtful mind and eyes open, read the Emerald Tablet, hundredfold their inherent wisdom are revealed.
"It is, without error, certain and true, above all, that which is above the bottom similar to, and what's down, the one above, fulfilling one of the countless wonders. As in all things was the vision for the One, so the error is immediately taken by it every single source of transformation. Father of the sun, mother of the moon, the wind carried the womb, and the earth is maintained. He is the manifestation of all phenomena denominator is not the whole world, since the perfection inherent strength. If the Earth is cast, it separates the elements of fire, delicious coarse, and with great caution, rising slowly from the heavens penetrate, and then falls back to Earth, uniting the upper and lower covers things influence. Thus the whole world can be yours brightness of his glory, and all darkness will flee from you. Therein lies all the strength of solid perseverance, as each set of six imbued in Atlanta as well as those with the more compact portfolio. Thus was created this world called, and thus become available for such a wonderful transformations, which have the same principles. They called Hermes Trismegistus, because all three of the world's wisdom is in my possession. What effects of the sun I say, I finished. It is finished! "

Source: http://vilaghelyzete.blogspot.hu/2013/04/miert-vezet-minden-tudas-thot-hoz-es.html/
Posted by SBG Buddha
¿Por qué todo el conocimiento conduce a Thoth y por qué hay "sellado herméticamente" fuera de alcance - Thoth Tabla Esmeralda

"La película fantasma se incluye en todas las de la ley de la vida. Una sola gota de agua está incluido en el misterio del océano infinito ". (Hermes Trismegisto)
La Tierra es único concepto aparentemente el material, todo el mundo vive en unos marcos de espacio-tiempo, como la realización de la conciencia ...

Anteriormente (en ese entonces) cuando empecé a hacer la investigación en el contexto mundial, reconociendo pronto como me enteré de la primera línea de sangre 13, 13 en la Familia y la existencia de hilos ocultos de la operación, que hasta hoy determinan toda la historia de la humanidad. El hecho de que esta pirámide o una iluminación poder oculto se llama materia.

Puedo establecer la seguridad, muchos están confundidos y 1776 se calcula sólo su existencia: tipos Adam Weishaupt de nobleza bávara fundaron la creación de la Compañía Illuminati .... quien a su vez que veo la pirámide en la parte superior de su, son mucho mayores y no ganar matizada reformulada en muchos aspectos otros, como los humanos ... Debido a que los controladores reales y conocimiento őrzőiként líneas sanguíneas ancestrales existentes tácitas no están presentes en nuestro planeta desde hace cientos o miles de años, pero miles e incluso decenas de miles de años se pueden medir con el tiempo.

Cuando llegué por primera vez en contacto "con ellos", pronto me di cuenta de dos cosas:
- Por un lado realidad absolutamente nada - si soy optimista, diríamos - sabemos poco, sólo cómo funciona el mundo y las fuerzas dominantes.
- Por otra parte, siempre te lleva de nuevo al mismo lugar, en el territorio del antiguo Egipto y la habilidad de vivir en la civilización.
Lo más triste es que no nos dieron respuestas a la mayoría de preguntas de hoy - ya sea porque ..... aceptamos respuestas a la barra de tareas simple ofrecido como verdad, hemos establecido ciencia masónica es verdad o no porque era nuestra necesidad de saber más sobre él.

Una cuestión fundamental para nosotros sería (y esto cito textualmente): "Si supieras que creó la civilización egipcia y los descendientes de los cuales eran o de dónde venían, que megérthetnétek muchas cosas ...."

Y eso es un hecho! Lo cual es lamentable para mí - pero tengo que aceptar ver el nivel actual de desarrollo - que todavía no le dice a la gente la idea y el 99% no sabe de dónde viene la humanidad. ¿Quiénes somos realmente?
¿Por qué estoy hablando tan a menudo que somos "nosotros" y hay "ellos" ..... El hecho de que la evolución de Darwin eugenista tiempo hace refutó la mentira - a pesar de que nunca fue probada - es lo suficientemente dulce para la verdad real que se acercara.

Debido a que no lo consideran apenas tanto fuera del alcance de nosotros sin ninguna razón.
Si usted sabe que la estructura de nuestro ADN no tiene ninguna forma accidental como .... Para vivir entre nosotros como "personas" con los demás ... Eso no es el resultado de lo divino y que ni siquiera es bíblico, pero la intervención bastante más prosaica ...
Los ojos de Horus a la glándula pineal y semejanza por qué y cuánto poder reside en que si no hubiera sido bloqueado genéticamente y artificialmente ...... Así que estarían aquí siquiera dicen qué ......

Después de todo, no podemos responder a cualquier pregunta hasta hoy para
- ¿Qué significa que los dioses vivían juntos durante algún tiempo con la humanidad ....?
Todas las representaciones pictóricas Mesopotamia jeroglíficos y pinturas egipcias se muestran y se incluyen en las descripciones claramente. (No puedo leer los jeroglíficos, pero sé que alguien que sí ...)


- Ej. ¿por qué la civilización sumeria está construida con los dioses en el cielo en sus vehículos aterrizado en medio del pueblo y entregado a su conocimiento de los elegidos (¿cómo lo sabes las Pléyades constelación, que retrata con regularidad en un llamado Nibiru "algo" juntos, ¿por qué gateways de precisión de ingeniería corte rocas que ahora están en ninguna parte Yo no llevo ..... y la lista sigue ...)

- ¿Por qué se construyeron las pirámides y lo que se utilizó? (Ya me gustaría aclarar que no hubo enterramientos con una sola tumba pirámide no encontraron ....).

No habla la misma "ciencia":
- Que abarca la totalidad de los sistemas de energía de la tierra,
- Que los egipcios conocían la electricidad,
- Sobre lo que el papel de los obeliscos junto a las pirámides de Egipto, y por qué me llevó a París, Londres, Roma, Washington y muchos de ellos señalan al mundo ....
- Que las pirámides no sólo están "parados allí" proclamar la grandeza de los faraones, pero sus principios de trabajo era ....

Si conoces todas estas muchas personas, que haya también no sería sorprendente cómo la magia de la Atlántida influyó en la estructura de las ciudades modernas. Lo que ni las lecciones de la historia o la arquitectura no se enseña, pero imbuido de un montón de cosas y juegos .....
- ¿Por qué no es casualidad que la orientación actual y el diseño de París, y por qué lo que el primero en Alejandría?
- ¿Por qué existe la egipcia Isis y Osiris en todas partes? Incluso el Isis original, que representa Faro Pharosz, que muestra la dirección reflejada Pharos-Isis = Paris federación ....
- ¿Por qué se trataba de un plan de edad se convierte en una realidad construida por la pirámide de cristal Pei en el patio del Louvre?
- Calles de Washington DC de por qué están diseñados bajo los auspicios de la masónica Fundadores patrón específico? De hecho por eso que el Distrito de Columbia es el nombre de ...
¿Por qué todos los "kolumbiánus" Nombre de la Universidad de Columbia, Columbia Pictures, que es también el símbolo de "llevar la luz" .....
- Una enorme estatua de George Washington por qué inquietantemente similar a Baphomet para representar y por qué aparece en todas partes por un lado, por el otro .....?

- En resumen, ellos sabían (y saber) algo que nosotros no ....

Como los blogs independientes comienzan porque podía contar historias durante horas, sólo la gente común, por desgracia, ya no está interesada. Si suficiente gente le gustaría, por supuesto, estoy feliz de poder decir al respecto .....

 Será un principio importante de la magia que se utiliza hoy en día:
"Como es arriba, es abajo" (Como es arriba es abajo también), "Todo lo que hace o dice, en la Tierra las alturas tiene su origen en el que todos los rasgos esenciales extiende medida y equilibrio, de acuerdo con, por lo que no hay nada que no es de lo alto, no volver allí ".

Nuevo Hablé mucho, pero siempre ir ..... :( Por último, la larga introducción tarde, he dicho de paso, porque dondequiera kutatgatok siempre que sea una entidad - intencionalmente no llamar a la persona, las personas no tienen forma - Thoth o THOTH cuyo conocimiento para definir y reunir todo esto. (SBG Buda)

Él era Thoth, y el "nuevo nombre" Hermes Thrismegistus ...

El idioma húngaro es este antiguo conocimiento contenía muy bien, como los descendientes de aquellas civilizaciones estaban relacionados con las personas que ..... MAG:
Cuando decimos en Inglés que el conocimiento ni nada, "sellado herméticamente", a continuación, muchas personas no tienen idea de que el punto de Hermes, Thoth conocimiento que nos referimos a apagarse.
Si usted observa signos de una tabla esmeralda, tenemos que inmediatamente húngaros para buscar signos de similitud Székely Magyar Runic Guión ...

La historia compilado en tablas puede parecer extraño e increíble para los científicos modernos. Impresionante Edad: antes de Cristo se levantó 36.000 años.
Autor de Thoth, un Atlante Sacerdote-Rey, quien fundó una colonia en el antiguo Egipto después del hundimiento de la madre patria. Él construyó la Gran Pirámide de Gizeh, que fue erróneamente atribuida a Keops. (Ver La Gran Pirámide fue, Doreáltól.) Este edificio fue encarnado en la gran sabiduría de la antigüedad, y para ocultar sus archivos secretos de la antigua Atlántida y herramientas.

Thoth guió al pueblo de Egipto por cerca de 6.000 años. e. Desde 56 hasta 000 s. e. Hasta 50.000. Durante este período los antiguos bárbaros que Thoth y otros atlantes han dado lugar a un alto grado de civilización alcanzado. Thoth era un inmortal, lo que significa que conquistó la muerte, y sólo dejó el mundo en lo que se pretendía, e incluso a través de la muerte. Enorme sabiduría de los pueblos de diferentes colonias gobernante de la Atlántida inauguró, entre ellos algunos de los pueblos de América del Sur y Central también vivir.


Cuando llegó el momento de salir de Egipto, Thoth la Gran Pirámide levantó por encima de los halls de entrada de Amenti, y esto coloca las notas. Los hombres de alto rango son nombrados a estos guardias a la guardia. Más tarde, eran descendientes de los sacerdotes de la pirámide principal, Thoth es la sabiduría de Dios como el gran "feljegyzőként" honrado todos los que nacieron después de la salida de la planta. Según la leyenda, los salones de Amenti termeivé del inframundo, se conviertan a Dios termeivé, lo que tenía que pasar por el alma después de la muerte, para recibir un juicio.

Thoth se describe en los últimos asaltos ego smaragdtáblákon manera otra vez tomaron en un cuerpo humano. De esta manera, encarnado en tres ocasiones, la última encarnación de Hermes, "nació como las tres" conocido. Luego se fueron detrás de la escritura, conocida como los ocultistas modernos Tabula smaragdina. Esto es en realidad una presentación mucho más estrecho a medida y posterior de los antiguos misterios.

El número de consejos recopilados en este libro diez, que Thoth la Gran Pirámide coloca bajo la protección de los sacerdotes de la pirámide. La placa se divide en diez 13, es decir, trece años (!!!) secciones para que puedan trabajar mejor. Las dos últimas mesas afecta a vastas y profundas cosas que actualmente conforman el mundo entero consciente prohibido. Sin embargo, incluso en aquellos en los que estamos involucrados secretos mentira que es de gran valor para el lector atento.
Tienen que leer, no una, sino cientos de veces, ya que sólo de esta manera se desarrollarán significado real. Aparente en una única lectura por la belleza inherente. Un estudio más detallado muestra el camino a la búsqueda de la sabiduría.

Thoth el Atlante Tabla Esmeralda:

Esmeralda Tabla I: La Historia de Thoth el Atlante
II. Tabla de Esmeralda: Salón de restaurantes Amenti
III. Esmeralda Tabla: La clave de la sabiduría
IV. Esmeralda Tabla: El Born Espacio
Esmeralda Tabla V: habitantes Unal
VI. Esmeralda Tabla: La llave mágica
VII. Tabla de Esmeralda: Señor de la Semana
VIII. Esmeralda Tabla: La clave de los misterios
IX. Tabla de Esmeralda: la clave para la salvación Square
X Esmeralda Tabla: La llave del tiempo
XI. Esmeralda Tabla: Las teclas de arriba y abajo del
XII. Tabla de Esmeralda: Profecía de la ley y la causa fundamental y efecto
XIII. Esmeralda Tabla: Tasas de Vida y Muerte
XIV. Adicional Esmeralda Tabla: Los Símbolos
XV. Adicional Esmeralda Tabla: El Secreto de los Secretos

Ahora unas palabras sobre por qué tuvo estos grandes misterios son revelados cuando el nuevo hombre durante varios milenios después del cifrado.

1.300 años antes de Cristo, en Egipto, la antigua Khem, disturbios atacaron y sacerdotes viajaron a varias partes del mundo. Algunos de los sacerdotes de la pirámide de los talismanes Emerald Tablet tomaron con ellos para ayudarles a ejercer autoridad sobre los pueblos menos avanzados de prelados Atlantis.
Según la leyenda, la Tabla de Esmeralda recibió de Thoth que ocupan el poder.

La Tabla de Esmeralda de poseer grupo clerical fue a América del Sur, donde se estableció entre un pueblo próspero, los mayas. Sus mayores tradiciones conservan la antigua sabiduría. En el siglo X, los mayas de la península de Yucatán en establecerse, y la Tabla de Esmeralda es de un día colocado bajo el altar de Dios. Después de que los españoles los conquistaron y sus ciudades despobladas, los tesoros de los templos bajo la apariencia de caída olvido.

Tenemos que saber que la Gran Pirámide en Egipto en el pasado y hoy en día es un lugar donde los candidatos reciben la iniciación en los misterios. Jesús, Salomón, Apoloniusz, y otros pueden llegar a ser un iniciado aquí. El autor del libro (conectado a la Great White Páhollyal, lo que explica sus actividades a través del sacerdocio pirámide) recibió instrucciones sobre cómo traer y cómo devolver la Tabla de Esmeralda de la Gran Pirámide. Es, después de varias aventuras, que no se discuten aquí, sucede. Antes de que él la llevó de regreso a las tablas, recibieron permiso para traducir y que la sabiduría grabada sobre las tablas guardan una copia. Esto sucedió en 1925. Sólo ahora madurar en el momento en que el contenido de las tablas en parte para mostrar. Sabemos que muchas personas estarán observando todo esto con desdén. Los verdaderos discípulos, sin embargo, ser capaz de leer entre líneas y obtener la verdadera sabiduría. Si la luz está dentro de nosotros, que se talla en las tablas y la luz reflejada.

Ahora una palabra sobre la estructura financiera de las tablas. Doce tablero es de color verde esmeralda, que están hechas de material generado durante una transmutaciones alquímicas. Elkoptathatatlanok, y son resistentes a todos los demás materiales. La estructura de la tabla del núcleo es prácticamente estable, lo que significa que no se puede detectar cualquier cambio en la misma. Esta ionización contradice las leyes de la física. Los consejos de administración de los antiguos signos de puntuación Atlantis están disponibles, por lo que los signos de puntuación que se convierten en significativos se reunieron frente a los pensamientos, la mente del lector en cuanto a las vibraciones correctas resonantes cobran vida. Las mesas estarán llantas de aleación de color dorado, que une las ruedas unidas por una barra hecha de la misma aleación. Esto en cuanto a la apariencia material exterior. La sabiduría que se encuentra en forma de la base de los antiguos misterios. En una mente reflexiva y los ojos abiertos, la continuación de la Tabla de Esmeralda, cien veces su sabiduría inherente se revelan.
"Es, sin error, cierto y verdad, sobre todo, que el que está por encima de la parte inferior similar a, y lo que está abajo, la de arriba, el cumplimiento de una de las innumerables maravillas. Como en todas las cosas fue la visión del Uno, por lo que el error es tomado inmediatamente por que cada fuente de transformación. Padre del sol, la madre de la luna, el viento llevaba el vientre, y se mantiene la tierra. Él es la manifestación de todos los fenómenos denominador no es todo el mundo, ya que la fuerza inherente perfección. Si la Tierra está echada, separa los elementos de fuego, delicioso gruesa y con gran precaución, levantándose lentamente del cielo penetra, y luego cae a la Tierra, uniendo las tapas superior e inferior cosas influencia. Así, todo el mundo puede ser tuyo resplandor de su gloria, y toda oscuridad huirá de vosotros. Ahí está toda la fuerza de la perseverancia sólida, ya que cada conjunto de seis imbuido en Atlanta, así como aquellos con la cartera más compacto. Así se creó este mundo llamado, y por lo tanto estar disponible para un maravilloso transformaciones tales, que tienen los mismos principios. Llamaron a Hermes Trismegisto, porque los tres de la sabiduría del mundo está en mi posesión. ¿Qué efectos del sol que digo, he terminado. Consumado es! "

Fuente: http://vilaghelyzete.blogspot.hu/2013/04/miert-vezet-minden-tudas-thot-hoz-es.html/
Publicado por SBG Buda
Por todo o conhecimento leva a Thoth e porque é que há "hermeticamente fechada" fora de alcance - Thoth Tábua de Esmeralda

"O filme fantasma está incluído em toda a lei da vida. Uma única gota de água está incluído no mistério do oceano infinito. "(Hermes Trismegisto)
A Terra é único conceito aparentemente material, todos vivem em um espaço de tempo de quadros, como a realização de consciência ...

Anteriormente (na época), quando eu comecei a fazer a pesquisa no contexto mundial, reconhecendo assim que eu encontrei a primeira linha de sangue 13, 13 na família ea existência de segmentos ocultos da operação, que até hoje determinam toda a história da humanidade. O fato de que essa pirâmide ou uma iluminação poder oculto é chamado assunto.

Eu posso definir a segurança, muitos estão confusos e 1776 é calculada apenas a sua existência: Adam Weishaupt tipos de nobreza bávara fundada início do Illuminati Empresa .... que por sua vez eu vejo a pirâmide no topo de seu, são muito mais velhas e não ganhar nuances reformulada de muitas maneiras outros, como os seres humanos ... Porque os controladores de reais e conhecimentos tácitos linhas de sangue existentes őrzőiként ancestrais não estão presentes no nosso planeta desde centenas ou milhares de anos, mas milhares e até dezenas de milhares de anos pode ser medido ao longo do tempo.

Quando eu cheguei em contato "com eles", logo percebi duas coisas:
- Por um lado, na verdade, absolutamente nada - se eu estou otimista, diríamos - sabemos pouco, apenas como o mundo funciona e as forças dominantes.
- Por outro lado, sempre traz de volta para o mesmo lugar, no território do antigo Egito e da habilidade de viver em civilização.
A parte mais triste é que nós não recebemos respostas à maioria das perguntas hoje - ou porque ..... nós aceitamos respostas para a barra de tarefas mais simples oferecido como verdade, temos que definir a ciência maçônica é verdade ou não, porque era a nossa necessidade de saber mais sobre ele.

Uma questão fundamental para nós seria (e isso cito textualmente): "Se você soubesse que criou a civilização egípcia e os descendentes de quem eram ou de onde vieram, você megérthetnétek muitas coisas ...."

E isso é um fato! O que é lamentável para mim - mas eu tenho que aceitar ver o nível atual de desenvolvimento - que ainda não dizer às pessoas a noção e 99% não sabem de onde vem a humanidade. Quem somos nós realmente?
Por que estou falando com tanta frequência que somos "nós" e há "eles" ..... O fato de que a evolução de Darwin eugenista há muito tempo refutada a mentira - embora ele nunca foi comprovada - é doce o suficiente para a verdade real se aproximar.

Porque eles não considerá-lo apenas como muito fora do alcance de nós sem nenhum motivo.
Se você sabe que a estrutura do nosso DNA não tem qualquer acidentalmente como .... Para viver entre nós como "pessoas" com todos os outros ... Isso não é o resultado de divina e nem sequer é bíblico, mas a intervenção bastante mais prosaica ...
Os olhos de Horus para a glândula pineal e semelhança por que e quanto de energia encontra-se nele se não foram geneticamente e artificialmente bloqueado ...... Então, eu ficaria aqui mesmo dizer o que ......

Afinal, não podemos responder a quaisquer perguntas até hoje para
- O que significa que os deuses viveram juntos por algum tempo com a humanidade ....?
Todas as representações pictóricas Mesopotâmia hieróglifos egípcios e pinturas são claramente demonstrado e incluídos nas descrições. (Eu não posso ler os hieróglifos, mas eu sei alguém que sim ...)


- Eg. por que a civilização suméria é construído para os deuses no céu em seus veículos pousou no meio do povo e entregue ao seu conhecimento dos escolhidos (como você sabia que constelação das Plêiades, que regularmente retratado em um chamado Nibiru "algo" em conjunto; por gateways de precisão corte engenharia rochas que estão agora em nenhum lugar Eu não levar ..... a lista continua ...)

- Por que as pirâmides foram construídas e que foi utilizado? (Eu já gostaria de esclarecer que não havia locais de enterro com uma única pirâmide túmulo encontrado nenhum ....).

Ele não falam a mesma "ciência":
- Abrangendo os sistemas de energia terra inteiras,
- Que os egípcios conheciam a eletricidade,
- Sobre o que o papel dos obeliscos ao lado das pirâmides do Egito, e por que ele me levou para Paris, Londres, Roma, Washington e muitos deles apontam para o mundo ....
- Que as pirâmides não são apenas "estando lá" proclamar a grandeza dos faraós, mas os seus princípios de trabalho foi ....

Se você souber todas essas muitas pessoas, você tem também não seria surpreendente como a magia do Atlantis influenciado a estrutura das cidades modernas. O que nem as lições da história ou arquitetura não é ensinado, ainda imbuído de um monte de coisas e conjuntos .....
- Por que não é por acaso que a orientação de hoje e layout de Paris, e por isso que o anterior em Alexandria?
- Por que existe o Isis egípcio Osiris e em todos os lugares? Mesmo a Isis original que representa Pharosz Farol, o que mostra a direção refletiu Pharos-Isis = Paris federação ....
- Por que ele era um plano antigo torna-se uma realidade construída pela pirâmide de vidro Pei no pátio do Louvre?
- Ruas de Washington DC por isso que eles são projetados sob os auspícios do Masonic Fundadores padrão específico? Na verdade por que o Distrito de Columbia é o nome do ...
Por que toda essa "kolumbiánus" Nome Columbia University, Columbia Pictures, que também é o símbolo de "trazer luz" .....
- Uma enorme estátua de George Washington é por isso assustadoramente semelhante ao Baphomet para representar e por que ele aparece em todos os lugares um lado, para o outro .....?

- Em suma, eles sabiam (e sabem) algo que não sabemos ....

Como um blogs separados começar porque eu podia contar histórias por horas, apenas pessoas comuns, infelizmente, isso não está mais interessada. Se pessoas suficientes gostaria, é claro, eu estou feliz em dizer-lhe sobre isso .....

 Será um princípio importante da magia que é usada hoje:
"Como acima, assim abaixo" (como acima tão abaixo também), "Tudo o que fazer ou dizer, na Terra as alturas tem sua origem a partir da qual todas as características essenciais espalha medida e equilíbrio, de acordo com, então não há nada que não seja de cima, não voltar para lá. "

Eu novamente conversamos muito, mas sempre ir ..... :( Finalmente, a introdução tardia longa, eu disse-lhe o caminho, porque onde quer que kutatgatok sempre de ser uma entidade - intencionalmente não chamar a pessoa, as pessoas não têm nenhuma maneira - Thoth ou THOTH cujo conhecimento para definir e reunir tudo isso. (SBG Buddha)

Ele era Thoth, eo "novo nome" Hermes Thrismegistus ...

A língua húngara é este conhecimento antigo continha muito bem, como os descendentes daqueles civilizações estavam relacionados com as pessoas que ela ..... MAG:
Quando dizemos que o conhecimento em Inglês ou nada ", hermeticamente fechado", então muitas pessoas não têm idéia de que o ponto de Hermes, Thoth conhecimento que nos referimos a desligar.
Se você observar sinais de uma mesa esmeralda, temos de húngaros imediatamente para procurar sinais de semelhança Székely Magyar Runic Script ...

A história compilada em tabelas Pode parecer estranho e inacreditável para os cientistas modernos. Idade de tirar o fôlego: antes de Cristo surgiu 36.000 anos.
Autor de Thoth, um Atlante Sacerdote-Rei, que fundou uma colônia no antigo Egito após o naufrágio do país de mãe. Ele construiu a Grande Pirâmide de Gizeh, o que foi erroneamente atribuída a Quéops. (Veja A Grande Pirâmide foi, Doreáltól.) Este edifício foi incorporada na grande sabedoria da antiguidade, e para esconder seus registros secretos da antiga Atlântida e ferramentas.

Thoth conduziu o povo de Egito por cerca de 6.000 anos. e. Desde 56 até 000 s. e. Até 50.000. Durante este período as pessoas bárbaras antigos que Thoth e outros atlantes levaram a um alto grau de civilização atingido. Thoth era um imortal, o que significa que venceu a morte, e só deixou o mundo quando se pretendia, e até mesmo através da morte. Enorme sabedoria dos povos de diferentes colônias governante do Atlantis inaugurada, incluindo alguns dos povos da América do Sul e Central também vivem.

Quando era hora de deixar o Egito, Thoth a Grande Pirâmide erguida acima dos halls de entrada de Amenti, e isso colocou as notas. De alto escalão homens são nomeados para esses guardas a guarda. Mais tarde, eles eram descendentes dos sacerdotes da pirâmide principal, Thoth é a sabedoria de Deus como o grande "feljegyzőként" honrado todos aqueles que nasceram após a partida do chão. Segundo a lenda, os corredores de Amenti termeivé do submundo, para se tornar Deus termeivé, que teve que passar através da alma após a morte, para receber um julgamento.

Thoth descrito nas últimas rodadas ego smaragdtáblákon forma novamente assumiu um corpo humano. Desta forma, encarnado por três vezes, a última encarnação de Hermes, "nasceu como os três" conhecidos. Em seguida, eles deixaram para trás a escrita, conhecido como os ocultistas modernos Tabula smaragdina. Esta é realmente uma apresentação muito mais restritivas, na medida e posterior dos antigos mistérios.

O número de placas compiladas neste livro dez, que Thoth a Grande Pirâmide colocado sob a proteção dos sacerdotes pirâmide. A placa foi dividida em dez 13, ou seja, treze secções (!!!) para permitir-lhes trabalhar melhor. As duas últimas mesas afeta um vasto e profundas coisas que eles fazem atualmente o mundo inteiro ciente proibida. No entanto, mesmo naqueles em que estamos envolvidos segredos mentir que é de valor inestimável para o leitor atento.
Eles precisam de lê-los, não uma, mas cem vezes, porque só desta forma se desenvolverá significado real. Aparente em uma única leitura pela beleza inerente. Um estudo mais detalhado mostra o caminho para a busca da sabedoria.

THOTH o Atlante Tábua de Esmeralda:

Emerald Tabela I: A História de Thoth o Atlante
II. Tábua de Esmeralda: Hall of Amenti restaurantes
III. Emerald Table: A chave para a sabedoria
IV. Emerald Table: The Space Nascimento
Emerald Tabela V: habitantes Unal
VI. Emerald Table: A chave mágica
VII. Tábua de Esmeralda: Lord of the Week
VIII. Emerald Table: A chave para mistérios
IX. Tábua de Esmeralda: a chave para a salvação Praça
X Emerald Table: The Key of Time
XI. Emerald Table: As teclas acima e abaixo da
XII. Tábua de Esmeralda: Profecia da lei e da causa e efeito chave
XIII. Emerald Table: taxas de Vida e Morte
XIV. Emerald adicional da tabela: Os Símbolos
XV. Emerald adicional Table: The Secret of Secrets

Agora algumas palavras sobre por que você tinha essas grandes mistérios são revelados quando o novo homem para vários milênios depois de criptografia.

1.300 anos antes de Cristo, no Egito, o Khem antigo, motins atacado e sacerdotes viajou para várias partes do mundo. Alguns dos sacerdotes da pirâmide dos talismãs Emerald Tablet levaram com eles para ajudá-los a exercer autoridade sobre os povos menos avançados de prelados Atlantis.
Segundo a lenda, a Tábua de Esmeralda recebeu de Thoth que ocupam o poder.

A Tábua de Esmeralda de possuir grupo clerical foi para a América do Sul, onde se estabeleceu entre um povo próspero, os maias. Seus maiores tradições preservadas a sabedoria antiga. No século X, os maias da península de Yucatán a resolver, ea Tábua de Esmeralda é um dia colocada sob o altar de Deus. Depois que os espanhóis conquistaram eles e às suas cidades despovoadas, os tesouros dos templos sob o disfarce de queda esquecimento.

Precisamos saber que a Grande Pirâmide do Egito no passado e hoje é um lugar onde os candidatos recebem iniciação nos mistérios. Jesus, Solomon, Apoloniusz, e outros podem tornar-se um iniciado aqui. O autor do livro (ligado ao Great White Páhollyal, o que explica as suas actividades através da pirâmide sacerdócio) receberam instruções sobre como obter e como devolver o Emerald Tablet da Grande Pirâmide. É, depois de várias aventuras, que não são discutidos aqui, acontece. Antes que ele a levou de volta às mesas, eles receberam permissão para traduzir, e que a sabedoria gravado nas tábuas manter uma cópia. Isso aconteceu em 1925. Só agora amadurecer no momento em que o conteúdo das tabelas em parte para mostrar. Sabemos que muitas pessoas vão estar assistindo tudo isso com desdém. Os verdadeiros discípulos, no entanto, ser capaz de ler entre as linhas e ganhar a verdadeira sabedoria. Se a luz está dentro de nós, é esculpido nas tabelas e luz refletida.

Agora uma palavra sobre a estrutura financeira das placas. Doze placa é verde esmeralda, que são feitos de material gerado durante um Transmutations alquímicos. Elkoptathatatlanok, e são resistentes a todos os outros materiais. A estrutura da tabela do núcleo é praticamente estável, o que significa que não pode ser detectada qualquer alteração no mesmo. Esta ionização desmente as leis da física. Os conselhos de antigos sinais de pontuação Atlantis estão disponíveis, assim sinais de pontuação que se tornam significativos se reuniram em frente dos pensamentos, a mente do leitor quanto às vibrações ressonantes corretos vir à vida. As tabelas serão jantes de liga leve de cor dourada, unindo os pneus unidas por uma haste feita da mesma liga. Tanto para o olhar material exterior. A sabedoria encontrada na forma a base dos antigos mistérios. Em uma mente pensante e olhos abertos, leia a Tábua de Esmeralda, cem vezes sua sabedoria inerente são revelados.
"É, sem erro, certo e verdadeiro, acima de tudo, o que é acima do fundo semelhante, e que está para baixo, o que está acima, cumprindo uma das inúmeras maravilhas. Como em todas as coisas era a visão para o One, assim que o erro for imediatamente tomada por todos os única fonte de transformação. Pai do sol, mãe da lua, o vento carregava no ventre, ea terra é mantida. Ele é a manifestação de todos os fenômenos denominador não é o mundo inteiro, uma vez que a força inerente à perfeição. Se a Terra é lançado, ele separa os elementos de fogo, delicioso grossa, e com grande cautela, subindo lentamente do céu penetrar, e, em seguida, cai de volta para a Terra, unindo a influência tampas superiores e inferiores coisas. Assim, o mundo inteiro pode ser seu brilho de sua glória, e toda a escuridão fugirá de vós. É aí que reside toda a força da perseverança sólido, uma vez que cada conjunto de seis imbuído em Atlanta, bem como aqueles com o portfólio mais compacto. Assim, foi criado este mundo chamado, e assim tornar-se disponível para um maravilhoso transformações tais, que têm os mesmos princípios. Eles chamado Hermes Trismegisto, porque todos os três da sabedoria do mundo está em minha posse. Que efeitos do sol eu digo, eu terminei. Está consumado! "

Fonte: http://vilaghelyzete.blogspot.hu/2013/04/miert-vezet-minden-tudas-thot-hoz-es.html/
Postado por SBG Buddha