Dyson gömb és az idegen űrhajók féknyomai

Egy kolosszális mega-konstrukció mely a jövő civilizáció számára jelenthet megoldást az egyre növekvő energiaszükségletekre. Ilyen építmények segítségével fogjuk majd tudni meghódítani a galaxist?

Egyre növekvő igények

Elgondolkodtunk-e már valaha azon, hogy mi lesz akkor, ha feléljük a Föld energia készleteit? Vagy ha nem is éljük fel, de sokkal hatalmasabb energia mennyiségre lesz szükségünk más naprendszerek, vagy akár a Galaxis meghódítására?

Ha kutakodnunk kéne az egyik legegyértelműbb energiaforrási lehetőség, ami szabadon megtalálható az a napfény, a szél, és a vízfolyás. Tiszta megújuló energiaforrásként tudjuk felhasználni a jelenben is, és egyre jobban haladunk abba az irányba, hogy még jobban kihasználjuk ezeket az energiaforrásokat. Nagy segítség még a fisszió (maghasadás) és fúzió (magegyesülés) ad, főleg még az atom reaktoroknál alkalmazzák ezeket a folyamatokat, de már ismerünk víz-fúziós eljárásokat is, amely képes energiatermelésre.

Ezek mind szépek és jók, ellátják az igényeinket itt a Földi léten, de ha ki akarunk terjeszkedni az űr mélységeibe, akkor ennél sokkal többre lesz szükségünk. Ha így nézzük, ezek az energiakészletek végesek az emberi civilizáció egyre növekvőbb fejlődésével és igényeivel szemben. „Hova fordulhatnánk, honnan szerezhetünk még energiát?” merül fel a kérdés. Ha kifutnak a Föld készletei akkor csak a megújuló energiaforrások maradnak mint megoldás. Bányászhatunk még uránt és hasonló képességű anyagokat a többi bolygón is, sok mindent felfedezhetünk még, de azok is kifuthatnak idővel.

De ahelyett hogy bányásznánk, „megcsapolhatnánk” valami mást, a legnagyobb energiát termelő dolog a naprendszerünkben az maga a Nap. A Nap egy igazi természetes termonukleáris reaktor mely képes önmagát fenntartani több milliárd éven keresztül is. A legjobb benne az, hogy nem csak egy van belőle, hanem számtalan az egész univerzumban. Igaz, használunk már fel energiát belőle szolár panelekkel, de az semmi ahhoz képest, ha az egészet sikerülne begyűjteni. Ezt nagyon nehéz elképzelni, hogyan valósulhatna meg, de a Dyson-gömb az egyik legmerészebb elmélet ami erre adhat egy megoldást.

„Egy Gömb mindenek felett”

A Dyson Gömb elméleti megalkotója Freeman John Dyson híres amerikai fizikus és matematikus, akinek a kvantum elektrodinamika és asztronómia területein találhatók meg kiemelkedő munkái. Az ő fejében fordult meg az elmélet, miszerint ha tovább akar az emberi civilizáció lépni az űr felfedezésében, akkor egy sokkal hatalmasabb energiaforrás kiaknázásra lesz szükség. A Nap teljes felszabaduló energiáinak befogása lenne az egyik legkamatozóbb megoldás.Létezik a Kardasev-skála, mely besorolja kategóriákba a civilizációkat fejlettség alapján:
  • I. típus: az anyabolygó által biztosított energiaforrásokat használja fel
  • II. típus: a naprendszer energiaforrásait aknázza ki és használja fel, főleg a nap energiáját
  • III. típus: a Galaxis energiaforrásait képes felhasználni, főleg a csillagok és feketelyukak által

A skála azt mutatja, hogy ha képesek vagyunk a napunkat felhasználni, mint energiaforrás, akkor egy sokkal hatalmasabb és fejlettebb civilizáció jöhet létre elképesztő mennyiségű potenciállal és lehetőségek milliói nyílnának meg az univerzum feltérképezésében. Megfelelő energiaszolgáltatás nélkül rengeteg minden nem működhetne, ha az ilyen jellegű problémák nincsenek kiküszöbölve, akkor sajnos a technológiai fejlődésnek is ahhoz a mércéhez kell tartania magát, amit a jelenlegi energiaforrási lehetőségek biztosítanak.

Mega-konstrukció

Az elmélet szerint egy csillagot (a Napunkat) teljesen körbevonjuk egy hatalmas gömb szerű építménnyel amelynek funkciója hogy minden oldaláról képes a csillagnak begyűjteni a kiáramló energiáit, tehát majdnem 100% lefedettséget jelentene és minden energiát fel tudunk használni általa. Így extrém mennyiségű energia gyűjthető össze, aminek már csak a képzelet szab határt mire használhatjuk fel: hiperűr ugrás, féregjáratok megnyitása, kozmikus fegyvernek mely képes bolygókat pillanatok alatt elpusztítani, vagy hatalmas bolygókon és űrvárosokban élő civilizációnk hétköznapi energiaigényeinek kiszolgálása.

Elég merész ötlet körbevonni egy csillagot egy ilyen építménnyel, sok kérdést felvet, pl. hogy lehetséges-e? Természetesen lehetséges, csak még nem vagyunk elég fejlettek hozzák! De azért sok minden van még itt a háttérben, amin még gondolkodni kell egy ilyen jellegű kivitelezés során.


Normál esetben a Nap közelében lenni öngyilkosság, extrém hő és hatalmas mennyiségű sugárzás érheti az embert, de nem csak az embert, hanem bármilyen más dolgot, ami a közelébe kerül, könnyen elpusztíthat. A technológia fejlődésével viszont nekünk embereknek nem is kell a közelébe férkőzni, ha egyszer nekivágunk megvalósítani ezt a projectet, akkor nagyon komoly robotokkal és űrhajókkal fogunk rendelkezni amit távolról irányítunk, és addigra újabb szintekre fog lépni a különböző hőpajzsok vagy akár erőterek használata, amely megvédi őket a Naptól. Magát az építményt nem közvetlen a Nap felszínére építenék, ez egy gömb melynek a közepén fog elhelyezkedni a csillag, tehát kellő távolság lesz a kettő között a komolyabb balesetek és katasztrófák elkerülése érdekében. Önmagában a Dyson-gömb nem biztos, hogy lefedi a csillagot, több elméleti verziója van, hogy lehetséges megépíteni a szerkezetet:

Dyson-gyűrű: szó szerint csak egy gyűrű alak venné körbe a csillagot, nem fedi le minden oldalról azt, csak körbeöleli, körülbelül így 50%-os a lefedettség.

Dyson-raj: a Dyson-gyűrű olyan verziója, ahol sok gyűrű egymásba kapcsolódva fogja körbe a csillagot, ez a verzió nagyon közelít egy teljes gömbhöz, és majdnem 100%-os a lefedettség biztosít, energiagyűjtésben (teljes gömböt kivéve) ez a leghatékonyabb.

Dyson-buborék: egy egész építmény helyett sok pontszerű kisebb szerkezet venné körbe a csillagot szabályos gömböt formálva, technikailag ezt a legkönnyebb megépíteni, olyan mint ha műholdak vennék körbe, Normál esetben 100%-os lenne a lefedettség de az egységek mennyiségétől és elhelyezésétől függ az energia elnyerés aránya.

További probléma adódik a nyersanyagok keresésével. Egy biztos, extrém mennyiségű nyersanyagra lenne szükség a megépítéséhez. Ezen a téren a megoldást a nagymértékű bolygó és aszteroida bányászat jelenthetné. A naprendszerünkben számtalan égitest és aszteroida található, máig nem ismert pontos összetételük, de nagy valószínűséggel rengeteg fém található a legtöbben, és sok más értékes anyag, amit felhasználhatunk.

Az építési idő és a megfelelő technológia kérdése már relatív ebből a szempontból, egy biztos, az emberiség képes lesz megoldásokat találni a túléléshez a jövőben, és elérni azokat az extrém határokat amikről mi ma csak álmodunk. 

Csillagközi féknyomok, idegen civilizációk nyomában

Jó fél évszázada hiába keresik a SETI-kutatók az idegen civilizációk rádióüzeneteit. Talán nem is rádióznak a földönkívüliek. Más módon azonban elárulhatják a létezésüket.
Fantasztikus ötletekben nincs hiány, hogyan bukkanhatnánk idegen civilizációkra. Mesterséges burokkal körülvett csillagoktól, sőt galaxisoktól a relativisztikus űrhajók kozmikus féknyomaiig terjed a lehetséges nyomok készlete. Ezekhez képest eléggé földhözragadt módszer, hogy rádiótávcsövekkel már jó fél évszázada keresik az idegenek jelzéseit. Hiába.

Miért nem találják meg őket? Vagy azért, mert nem is léteznek az idegenek, vagy azért, mert rosszul keressük őket. Az első lehetőséget csak kevesen merik átgondolni, a megrögzött SETI-hívők többsége inkább új műszereket, új módszereket és elképesztő ötleteket vet be a kutatás folytatása érdekében (SETI = Search for ExtraTerrestrial Intelligence, azaz Földön kívüli intelligencia utáni kutatás).

A hagyományos SETI-kutatás a feltételezett intelligens civilizációk által kibocsátott rádiójelekre vadászik. Ez magától értetődően feltételezi, hogy az idegenek akarják a kapcsolatfelvételt. Dyson szerint azokat a civilizációkat kell Dyson-gömbök alapján keresni, amelyek nem akarnak önszántukból másokkal kommunikálni. Az infravörös tartományban kisugárzott hulladékhő ugyanis ebben az esetben is árulkodhat a létezésükről.

Tudósok feltételezései szerint ha létezik idegen civilizáció, akkor annak rengeteg jele van. Az egyik feltételezés szerint, ha létezik akár sokkal fejlettebb civilizáció mint a miénk, akkor rengeteg energiára lenne szükségük számukra is, kiaknáznák az űr által adott lehetőségeket. Ha az idegen civilizáció megvalósította az űrutazás valamilyen formáját és képes más naprendszerekbe elutazni, akkor nagyon nagy eséllyel terjeszkedtek közeli bolygókra is, aknázták ki az ottani nyersanyagokat, és végül a saját naprendszerük csillagából nyernek ki energiát komolyabb célok megvalósítására. A Dyson-gömb konstrukciók hatalmasok és észrevehetőek a csillagászat számára. Elképzelhető hogy az idegenek más formában alkotják meg a Dyson-gömböt, mint ahogy azt mi elképzeljük, de hasonló építménynek lennie kell, hogy beteljesíthesse a funkcióját.

Dyson még egy ötletet felvetett, ahogyan érdemes lenne az idegenek nyomai után kutatni. Szerinte „csillagközi féknyomokat” kellene keresni. Amikor a fényéhez közeli sebességgel száguldó űrhajóikat lefékezik, akkor hosszú, ionizált gázcsóvák keletkeznek.

Dyson becslése szerint egy 27 Celsius-fok körüli környezetben élő civilizáció létezéséről árulkodó infravörös sugárzás a 10 mikrométer körüli hullámhosszakon lenne a legerősebb. Ebben a tartományban a Föld légköre is erősen sugároz, ezért célszerűen űrtávcsövet kellene használni a kutatáshoz. Amikor azonban Dyson először felvetette az ötletét, az ehhez szükséges technika még nem állt rendelkezésre.
Legújabban azonban a Pennsylvania Állami Egyetem csillagászai kezdték keresni az égen a Dyson-gömbök nyomait. A kutatás még csak most kezdődött, de akár évszázadokig is eltarthat.

Az első infravörös csillagászati műholdat, az IRAS-t 1983-ban állították pályára. Feltárult az infravörös égbolt, de a sugárzás nagyrészt a galaktikus porból, kisebb részben más természetes forrásokból érkezett. Újabban Richard Carrigan, a Batavia (Illinois, USA) melletti Fermilab kutatója visszanyúlt az IRAS-adatokhoz, hogy azokban a Dyson-gömbökre utaló jeleket keressen. Sugárzási szempontból az ideális Dyson-gömb fekete testként működik, vagyis minden ráeső sugárzást elnyel, miközben egy részét a saját hőmérsékletétől függő hullámhosszokon kisugározza.

Egy Dyson-gömb infravörös színképe azonban határozott eltéréseket mutat a csillagközi por infravörös spektrumától. Ezeket az eltéréseket kereste Carrigan az IRAS-adatokban, és a Föld néhány száz fényév sugarú környezetében csupán néhány gyanús, esetleg Dyson-gömbként azonosítható objektumot talált. A SETI Intézet Allen rádiótávcső-rendszerével megfigyelték a gyanús égitesteket.

Igaz, a kutatók a mai napig nem véltek felfedezni ilyen vagy ehhez hasonló konstrukciót, voltak már megtévesztő találatok, de hamar fény derült rá, hogy optikai csalódás történt. Ennek ellenére nem szabad feladni a reményt ilyen objektumok keresése végett, az általunk ismert galaxis csak egy nagyon apró részét tudtuk felfedezni, számtalan ismeretlen világ vár még felfedezésre.

A méret a lényeg?

A csillagok extrém paraméterekkel rendelkeznek. Nem olyan kicsik vagyunk hozzájuk, mint hozzánk a hangyák, teljesen mások az arányok, kolosszálisak a mértékek. Ezek a méretek később is problémát jelenthetnek, amiket át kell hidalni. Itt már olyan méretekről beszélünk, amiket már nagyon nehéz, szinte majdnem lehetetlen irányítani. Viszont ne feledjük, az emberi kreativitás képes megtalálni a kiskapukat, melyek lehetővé teszik a lehetetlent.

A technológia fejlődésével lehetővé válhat a Miniatűr-csillagok létrehozása, a Nap másolatai sokkal kisebb méretben ugyanazzal a termonukleáris fúziós reakcióval. Ez is egy extrém ötlet, de még jobban  megvalósítható, kompaktabb, praktikusabb, kivitelezhetőbb. Ilyen kis méretű csillagokra sokkal könnyebb ráépíteni egy Dyson-gömböt. Holott a csillag teljesítménye drasztikusan kisebb lesz a nagy testvérétől (exponenciálisan kisebb), mégis drasztikus mennyiségű energiát képes majd így is szolgáltatni. Normál esetben egy teljes csillag ereje lehet túl sok lenne első lépésként felhasználni és kárba veszne. Több kisebb csillag-fúziós reaktorral viszont stratégiai szinten lehetne kiépíteni energiahálózatokat a naprendszerünkben.

Igazság szerint a csillagok magfúziója az iszonyatos méretükből adódóan indul be, egyszerűen hatalmasok és olyan hőmérséklet keletkezik a belsejükben, ami beindítja a folyamatot, de nem csak ilyen egyszerű a képlet, rengeteg feltételnek kell teljesülnie hozzá. A lényeg, hogy a miniatűr-csillagok méretükből adódóan nem igazán működhetnének, egyszerűen nincsenek meg a méret és tömegbeli feltételek. Ugyanakkor mi van, ha képesek vagyunk csak egy tiszta magfúzióval működő és ilyen feltételek nélkül működő csillagot alkotni? Egyszerűen megtaláljuk azokat a komponenseket, ami a feltétlen működéshez kell, minden mást mesterségesen alkotunk meg hozzá. Egy újabb képlet mely teljesen megváltoztatja a játékszabályokat, lehet manipulálni a természetet is kellő tudással.

A Dyson-gömb elmélet egy a rengeteg elmélet közül, mely segítséget jelenthet az emberiség galaktikus birodalmának építésében, vagy csak egyszerűen az energiaigények megoldására. Egy biztos: ha valaha eljutunk arra a szintre, hogy megépíthessük, akkor biztos meg fogunk vele próbálkozni. Ha ez jelenti azt, hogy II. szintű fejlett civilizáció legyünk a Kardasev-skála szerint, akkor mindenképpen meg fogjuk tenni. Ez egy olyan lépés a sok közül mely nagyban hozzá járulhat a világegyetem meghódításához.

Források:
http://legendavadasz.hu/csillagaszat/a_dyson-gomb
http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20140128-dyson-gombok-seti-elkepeszto-otletek-idegen-civilizaciok-keresesere.html