A Szfinx Atlantiszról származik – Titkolják az egyiptomi felfedezést!

“Létezett egy csodálatos atlantiszi Egyetem: Egyértelműen az AKALDANA TÁRSASÁGRA utalok, az igazi Bölcsek Egyetemére”...

“Az Akaldana Társaság tagjai alkották azt a Kiválasztott Népet, amelyik el tudott menekülni Atlantiszról, amikor megértették, hogy egy nagy katasztrófa közeledik. Kezdetben az afrikai Kontinens déli részén telepedtek le, majd tovább vándoroltak Kairona-ba (napjainkban Kairó), itt építették fel híres Egyetemüket és a Szfinxet szemközt vele”... (Samael Aun Weor - kortárs  világ egyik bölcse -, gnosztikus író)

Az Egyiptomban található Nagy Szfinx akkor vált először ikonná a nyugati világ számára, amikor Napóleon katonái 1798-ban újra felfedezték. Azóta is többen a bűvöletében élnek, titokzatos tekintetét próbálják megfejteni. Mindig is misztikus légkör vette körül a szobrot, napjainkban pedig az összeesküvés-elméletekkel foglalkozók is sokat töprengenek valódi korán és jelentésén.

A történelemkönyvekben tanulmányozhattuk, hogy a Gízai Szfinx (a csodálatos oroszlán testű és karmú, ökörlábú, sas szárnyú és emberarcú műemlék, mely körülbelül 20 méter magas és 57 méter hosszú) a Hivatalos Tudomány szerint körülbelül 4500 éves.

Ugyanazon Tudománynak, az Ősi Egyiptom eredete mindig is rejtély volt, a régészek sokszor kérdezgetik:„Hogyan születhet egy ilyen komplex civilizáció két évezreddel a görög előtt, és mindössze száz év alatt egy teljes hieroglifikus rendszert, egy kidolgozott naptárat és kifinomult matematikát fejlesztett ki, és ráadásul képesek voltak felemelni az ember által épített (eddig ismert) legnagyobb kő műemlékeket?”

A Gízai-fennsíkon, Kairótól 10 kilométerre nyugatra, a három híres nagy piramistól nem messze található Szfinx kelet felé néz. A Gízai-fennsíkról származó, viszonylag puha természetes mészkőből faragták ki, és eddig úgy hitték, hogy valamivel i. e. 2540 után készítették. Az ismert geológus, Robert Schock és John Anthony West egyiptológus legutóbbi vizsgálataikban azonban arra mutattak rá, hogy a szobron található mintázatot nem a szél és a homok formálta, hanem inkább a víz eróziójának eredménye lehet.


Körülbelül tízezer évvel ezelőtt volt a vidéken annyi víz, mely ezt a munkát elvégezhette. Schoch kijelentette, hogy ilyen komoly károsodást csakis víz okozhatott, ami intenzív esős éghajlatra utal, ami nem létezett a piramisok építése idején a Gízai síkságban.
Nem meglepő módon az elméletet, mely szerint a Szfinx akár tízezer éves is lehet, az ortodox egyiptológusok rögtön megtámadták.

Ugyanakkor Mohamed Abu Baker, az egyiptomi archeológiai emlékművekért felelős szervezet igazgatója, kijelentette, hogy a tanulmány, amit egy speciális mérőműszer segítségével végeztek, ami rezgések által méri a kövek régiséget, azon mészkövekre, amikből a szobor épült, meghatározta, hogy több mint 10 000 évesek.

Titkos termeket rejt a mélység?

Számos titkos társaság – mint például a szabadkőművesek – úgy tartja, hogy a Szfinx mellső lába alatt titkos termek találhatók, ezek közül az egyik a Levéltári terem, melyben egy régebbi civilizáció – sokak szerint az atlantisziak – túlélőinek jegyzetei lehetnek.

Az összeesküvés-elméletekkel foglalkozók természetesen lázba jöttek, amikor a Szfinx restaurálása közben a munkások oldalt találtak egy bejáratot. 1995-ben egy csoport a Szfinx közelében egy terület rendbehozatalán dolgozott, és a munkálatok során felfedeztek egy olyan alagútrendszert, mely feltehetően a Szfinx alá vezet.

John Anthony West csapata szeizmográfos technológia segítségével üregeket talált, olyan szabályos alakú termeket, melyek a mancsok és a Szfinx oldalai között, néhány méterrel a föld alatt húzódnak. Az összeesküvés-elméletekkel foglalkozók teóriája, mely szerint egyes titkos társaságok tudatában voltak annak, hogy Gízában több évszázada létezik egy föld alatti komplexum, beigazolódni látszott.

Nyugtalanító részletek

A Floridai Állami Egyetem csapata 1996 áprilisában kutatásba kezdett a Szfinx körül, mikor is a szobor előtt termekre és alagutakra bukkantak. Számos más csapat, akik hasonló céllal érkeztek a helyszínre, hasonló feltételezésekre jutottak.

A Gízai-fennsík alatt található komplexum meglétét számos bizonyíték támasztja alá, az egyiptomi hatóságok mégsem engedélyezik a termek feltárását, de még a további távérzékelési módszerekkel végzett vizsgálatokhoz sem járulnak hozzá, sőt, a felfedezést igyekeznek titkolni a közvélemény elől.

Merész feltevések

Egyes vélemények szerint azért próbálják eltitkolni az alagútrendszer meglétét, mert az egyiptomi szabadkőművesek próbálják megakadályozni, hogy az atlantiszi tudás, melyet az őriz, a világ tudomására jusson. Mások azon tények alapján gyártanak összeesküvés-elméleteket, hogy többek, akik részt vettek a Szfinxszel kapcsolatos nyomozásban, szoros kapcsolatban állnak a NASA-val.

Amellett, hogy a tízezer éves Szfinxet egy olyan civilizáció építhette, melynek még a létezésére sincsenek bizonyítékok, ráadásul pont egy hatalmas föld alatti komplexum fölött áll, az is érdekesen gyanússá teszi a helyzetet, hogy dr. Hawass, az Egyiptomi Régészeti Tanács igazgatója a legvakmerőbb régészeket, közöttük Westet, ki is tiltotta a Gízai-fennsíkról.

Forrás:http://www.hotdog.hu/torkosborzegy/rejtelyek-es-magyarazatok/a-szfinx-atlantiszrol-szarmazik-ndash-titkoljak-az-egyiptomi-felfedezest