Kőkorszaki Atlantiszt találtak!

Kőkorszaki Atlantiszt találtak! 11 ezer éves ősi települést fedeztek fel a tenger mélyén.

Svéd búvárok kőkorszaki leletek egész gyűjteményét fedezték fel mélyen a Balti-tengerben. A régészek úgy vélik, hogy a relikviákat svéd nomádok hagyták hátra mintegy 11000 évvel ezelőtt, és a felfedezés bizonyíték lehet arra, hogy a skandináv régióban ez lehet az egyik legrégebbi település, amit valaha találtak.

Különös kísérlet


1973. október 4-én délután olyan parapszichológiai jellegű kísérlet zajlott le a kaliforniai Stanford kutatólaborban, amely bizonyos értelemben mérföldkövet jelenthetne a tudományban - ha a hivatalos tudomány képviselői egyáltalán tudnának róla!


De kizárólag az ő hibájuk, ha máig nem értesültek róla! A kísérlet tudományos leírását ugyanis nem volt hajlandó közölni egyik, úgynevezett "mértékadó" szakmai folyóirat sem. 
Azon a napon éppen "pszichokémeket" teszteltek a CIA rendelésére. A kísérletsorozatban szerepelt egy olyan nő is, akit később Carter elnök névtelenül, de nyilvánosan dicsért meg, amiért "transzállapotban pontosan megmondta a lezuhant katonai gép koordinátáit, és így lehetővé tette a roncsok fellelését műholdas technikával". 

Rejtélyes fények a Ceres törpebolygón


A Dawn űrszonda legújabb felvételein a Ceres nevezetes fényes foltja kettősnek bizonyult. A bizarr látvány magyarázata egyelőre teljesen bizonytalan.

Mi világít a Ceres felszínén? Egyelőre teljes rejtély.
(NASA)

A NASA Dawn űrszondája folytatja a kutatókat meglepő képek küldését a Ceres törpebolygóról. A 2015. február 19-én mintegy 46 ezer kilométer távolságról készült felvételeken a Ceres régebbről is ismert nevezetes fényes foltja kettős szerkezetet mutat: a folt mellett közvetlenül egy nála halványabb, de szintén nagyon feltűnő kisebb fényes folt figyelhető meg. A kettős fényes folt egy nagyobb mélyedés aljzatán látszik.

Okozhat-e tömeges kihalási eseményeket a sötét anyag?

Egy amerikai biológus szerint Naprendszerünk Tejútrendszer fősíkján való áthaladásai közvetlenül és jelentős mértékben hozzájárulhatnak a tömeges kihalási eseményekhez vezető csillagászati és geológiai folyamatokhoz.

A New York University biológiaprofesszora, Michael Rampino szerint a Naprendszer ritka, de előre jelezhető áthaladásai a Tejútrendszer korongján közvetlen és jelentős hatást gyakorolhatnak bolygónk geológiai és biológiai folyamataira.

A Galaxis fősíkjában koncentrálódó sötét anyag ugyanis perturbálhatja az üstökösök pályáit, amelyek aztán akár a Földbe is csapódhatnak, illetve megemelheti bolygónk magjának hőmérsékletét, ezek a folyamatok pedig kapcsolatban állhatnak a tömeges kihalási eseményekkel.

Titkos űrprogram; és Naprendszerünk 5 millió éves történelme

A földönkívüliek több millió éve látogatják a Földet, és le is telepedtek itt. Funkcionális portálok léteztek a Földön, természetesek és mesterségesek, melyek lehetővé tették, hogy a földönkívüliek meglátogassák a földi embereket különböző időpontokban. Ezek a legendák azóta mítosszá váltak, mint például a "tündérgyűrűk" jelensége.

Az elmúlt négy hónapban tudásunk a titkos űrprogramról legalább megnégyszereződött, köszönhetően az új bennfentesek érkezésének.

Újabb rejtélyes kráterek Szibériában

Műholdas felvételek segítségével négy újabb ismeretlen eredetű krátert fedeztek fel a kutatók az észak-szibériai Jamal-félszigeten.Ugyanott, ahol tavaly júliusban már három hatalmas mélyedésre bukkantak: a szakemberek úgy vélik, hogy több tucatnyi kráter lehet még a térségben, és a helyiek biztonsága érdekében azonnali vizsgálatokra van szükség.

Földönkívüli és emberi közös bázis az Antarktiszon (?!)

Az Amerikai Haditengerészet repülő fedélzeti mérnöke ezüst színű korongokat és bejáratot látott egy feltételezett Földönkívüli és emberi közös bázison, az Antarktiszon.


"Beszélgetés volt a légi személyzet között, hogy van egy UFO bázis a déli póluson, és a személyzet egyes tagjai hallották beszélni a sarkon a földönkívüliekkel együtt dolgozó tudósokat, akik a levegő mintavételi táborban vannak egymással kapcsolatban." - Brian, az Egyesült Államok Haditengerészetének nyugalmazott fedélzeti mérnöke.

A Darlingtoni Múmia

A  kutatók  manapság sokat vitatkoznak az idő fogalmáról. Sejteni lehet - hisz  biztosan tudni aligha -, hogy a világegyetemben különböző tulajdonságú terek (dimenziók) is léteznek. E terekben az idő (vagy idők) is rendelkezhet más tulajdonságokkal, mint a mi világunkban. Például elképzelhető, hogy itt-ott  az  idő  lassabban  vagy  gyorsabban  múlik, esetleg ellenkező irányban halad. Természetesen mindehhez az összehasonlítási alapot az egyetlen igazán ismert világ - a Föld és az emberek világa - adja.

A Szaturnusz "kétarcú" holdja, az Iapetus

Arthur C Clarke filmjében a monolit egy kapu/átjáró a tér és idő egy másik dimenziójába. Clarke utolsó művében derül ki, hogy ezek a kövek technológiai eszközök. Clarke könyve független verziójának megfogalmazásában a monolitot a Szaturnusz helyszínéhez helyezte. Itt található egy furcsa hold a 3. legnagyobb az Iapetus. Iapetosz titán a görög mitológiában, Gaia és Uranosz fia, Atlasz és Prométheusz apja.

Idegenek létezését bizonyító leletek!

Ha eddig kételkedtünk volna az idegenek létezésében, most határozottan bizonyosságot nyert, hogy itt voltak, közöttünk.

A mexikói kormány úgy döntött, hogy tájékoztatják a nyilvánosságot arról a gazdag -  mintegy 400 darab -, azték eredetű régészeti tárgyról, melyeket Ojuelos de Jaliscoban találtak évtizedekkel ezelőtt, de eddig eltitkolták a nyilvánosság előtt.

A Szfinx Atlantiszról származik – Titkolják az egyiptomi felfedezést!

“Létezett egy csodálatos atlantiszi Egyetem: Egyértelműen az AKALDANA TÁRSASÁGRA utalok, az igazi Bölcsek Egyetemére”...

“Az Akaldana Társaság tagjai alkották azt a Kiválasztott Népet, amelyik el tudott menekülni Atlantiszról, amikor megértették, hogy egy nagy katasztrófa közeledik. Kezdetben az afrikai Kontinens déli részén telepedtek le, majd tovább vándoroltak Kairona-ba (napjainkban Kairó), itt építették fel híres Egyetemüket és a Szfinxet szemközt vele”... (Samael Aun Weor - kortárs  világ egyik bölcse -, gnosztikus író)

Az Egyiptomban található Nagy Szfinx akkor vált először ikonná a nyugati világ számára, amikor Napóleon katonái 1798-ban újra felfedezték. Azóta is többen a bűvöletében élnek, titokzatos tekintetét próbálják megfejteni. Mindig is misztikus légkör vette körül a szobrot, napjainkban pedig az összeesküvés-elméletekkel foglalkozók is sokat töprengenek valódi korán és jelentésén.

Most akkor mégse üzenjünk a földönkívülieknek?Amerika csúcstudósai arról vitatkoztak, hogy keressük-e az idegeneket, vagy várjuk csendesen, hogy ránk találjanak. És ha kiabálunk, akkor merre tegyük.
Ötven éve kutakodik az emberiség a földön kívüli létformák után. Az erre szentelt SETI-program tagjai és űrszakértők a tudományok népszerűsítésével foglalkozó American Association for the Advancement of Science éves konferenciáján vitatták meg, hogy hallgatóznunk kell-e vagy üzenetekkel bombázzuk-e a közeli csillagokat.

Hetvenezer év után “kapták el” a kozmikus behatolót

Egy nemzetközi kutatócsoport szerint egy nemrégiben felfedezett halvány objektum, Scholz csillaga 70 ezer évvel ezelőtt annyira megközelítette a Naprendszerünket, mint semmilyen más csillag előtte, azóta, vagy a belátható jövőben.

Az amerikai, európai, chilei és dél-afrikai csillagászok alkotta kutatócsoport eredménye szerint egy nemrégiben felfedezett halvány csillag 70 ezer évvel ezelőtt nagy valószínűséggel áthaladt a Nap fennhatóságának határát jelző Oort-féle üstökösfelhőn. Nem ismerünk olyan csillagot, amelyik valaha is ennél jobban megközelítette volna bolygórendszerünket – legkisebb távolsága mindössze ötöde volt a jelenlegi legközelebbi csillag, a Proxima Centauri távolságának.

A párhuzamos világok léteznek!

Létezik-e egy másik éned, aki éppen ebben a pillanatban egy párhuzamos univerzumban olvassa ezt a cikket? Dr. Brian Greene, az Elrejtett valóság: párhuzamos univerzumok és a kozmosz mélységes törvényei című könyv szerzője, úgy véli, hogy valószínűleg létezik a természet különös trükkje; és annak bámulatos lehetőségeit is kifejti ebben a háromperces interjúban.

Egyre több kozmológus ért egyet Greene-nel abban, hogy ahol mi vagyunk, az csak egy a sok világegyetem közül, s ezek közül legalább egy ilyen világ hozzásimul a miénkhez, talán csak egyetlen milliméterre tőlünk. Mi azért nem látjuk ezt a világot, mert az a mindennapi valóságunk négy dimenziójától különböző tértípusban létezik.  

Az oroszok megkérdőjelezik a 9/11-es események hivatalos magyarázatát!

A State of the Nation elnevezésű hírportál a Pravda egyik cikkére hivatkozva közölte: Oroszország arra készül, hogy nyilvánosságra hozza azokat a műholdfelvételeket, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg a 2001. szeptember 11-i merényletek hivatalos magyarázatát.

Egyes amerikai elemzők szerint Oroszország és USA kapcsolata a hidegháború befejezése óta nem volt még ilyen feszült, mint napjainkban. Mindeddig Vlagyimir Putyin nem okozott különösebb fejfájást Barack Obamának. Egyes információk szerint a mostani állapot egy vihar előtti csend, mert eddig Putyin nem ütött oda. Azonban, ha ezt tenné, nagyon nagyot szólna.

Kicsoda Lucifer valójában?


A háttérhatalom és az egész őrült, illuminált társaság legyen az bohém vagy ilyen-olyan műves, üljön bár páholyban vagy parlamenti bársonyszékben – tudtán kívül végzetes csapdába került.

A kelepcét pedig olyan valaki állította, akiről ezt végképp nem feltételezték volna. Ugyanis amit eddig hittek róla azt teljesen rosszul hitték. Lucifer és minden ami vele kapcsolatos szinte teljes sötétségbe burkolódzott a kíváncsi emberi tekintetek elől, nem is mer senki világosságot gyújtani, nehogy esetleg olyasmit lásson amitől megrémülne. Ugyanis amiről az embereknek nincs információjuk, azt többnyire kiegészítik képzeletük segítségével. Így születtek meg a különféle ördögi lények, a gonosz megtestesülésének különböző torz formái.

A Higgs-bozon-nál is érdekesebb elemi részecske létezését keresik a Nagy Hadronütköztetőben

A svájci Nagy Hadronütköztető márciusban dupla teljesítménnyel indul újra. A hadronütköztetőben dolgozó kutatók azt remélik, hogy a berendezéssel bizonyítani tudják egy további, a bozonnál is érdekesebb elemi részecske létezését.

Ha szerencsénk van, ez még idén sikerülhet – mondta Beate Heinemann részecskefizikus, a Kaliforniai Egyetem (Berkeley) professzora, a Nagy Hadronütköztető (LHC) Atlas-projektjének résztvevője. A kutató minderről a kaliforniai San Joséban, a világ legnagyobb tudományos társasága, az Amerikai Tudományfejlesztő Társaság (AAAS) konferenciáján beszélt a hét végén.

Ufók küldhették az életet a Földre

A brit tudósok pénteken se pihennek. A Buckinghami Egyetem kutatói megvizsgáltak egy nemrégiben talált, kerek fémtárgyat, és megállapították, hogy az akár egy mikroorganizmus is lehet, amelyet szándékosan küldtek ide a földönkívüliek, hogy segítsék az élet kialakulását a bolygónkon.

Helyzetjelentés a Naprendszerről és a legújabb földi eseményekről

Az Áttörési fázis azt jelenti, hogy a Fény erők már nem elsősorban csak a Chimeraval és az összeesküvéssel való szembenállásra fókuszálnak, hanem a végső áttörtéshez gyűjtenek lendületet. Az áttörési szakaszban a Fátyol lassan feloldódik, és a karantén is lassan megszűnik. Vannak olyan folyamatban lévő műveletek, hogy gondoskodjanak a Közzététel főáramú médiába történő kiszivárgásáról magas szintű források által Indiában és Oroszországban. Ezek a kiszivárogtatások akkor várhatók, amikor a Chimera csoport elég erőt veszít a hadsereg feletti hatalmából a fent említett országokban.

"Tükör-világegyetem", ahol az idő visszafelé halad


Egyes tudósok szerint egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy léteznek olyan párhuzamos univerzumok, ahol az idő visszafelé halad… Ezt persze nehéz emberi ésszel megfelelően értelmezni, hiszen alapvetően az idő megértésével is gondjaink vannak. Az pedig, hogy valahol az időrendiség teljesen másként működik, mint a mi világegyetemünkben, már végképp abszurd és érthetetlen felvetésnek tűnik. 

A legújabb Roswell fotók közzététele megerősítené az idegenek létezését     Szkeptikusok, mély lélegzet! 

Egy soha nem látott képekből álló gyűjtemény "lehet", hogy végleg bizonyítani fogja, hogy az idegenek kétségkívül lezuhantak Roswellben azok szerint, akik felfedezték a képeket tartalmazó diákat.


A Kodachrome diasorozat állítólag Bernard Ray olajfeltáró geológus tulajdona volt, aki Roswellben dolgozott a baleset idején.

David Wilcock: Az egész Naprendszer zárlat alá került, mindenki karantén alatt áll

David Wilcock kommentárja Benjamin Fulford (1) legutolsó jelentéséhez.

dwilcock hozzászólása 2015 január 27 @ 1:38 am

Rengeteg dolog zajlik most, ami hatalmas és pozitív változásokra utal ebben az évben. Érdeklődve várom, hogy Ben-nél ezek közül mit fogok látni.

Üzenet az emberiségnek!

Ez a videó  - 2015.február 6-án került fel a YouTube-ra - egy üzenet az űrből, amit az Egyesült Államok fogott 2003 év végén.

Tekintettel azokra az olvasókra, akik nem teljesen értik az angol, vagy francia nyelvet, magyar fordításban itt olvashatják a videóüzenetben elhangzottakat.

A Vril Társaság

A Vril Társaság 1933-ban, röviddel a náci hatalomátvétel után alakult Karl Haushofer vezetésével. A rend nagymesteri tisztségét a geopolitika doktora látta el, aki a kezdetektől arra törekedett, hogy az ugyancsak túlnépesedett, legfeljebb nevében egységes Thule Társaság legkiválóbb koponyáit egy külön körbe tömörítse, amely zártságánál és szigorú szabályrendszerénél fogva nem elérhető a közemberek számára. 

A Vril Társaságba csak azok léphettek be,akik magas szinten művelték a rituális tanokat, otthonosan mozogtak a mágiarendszerében és végletekig lojálisak voltak a nácizmus eszméjéhez, mindemellett a „Titkos Tanok” című munka beható ismerete is alapvető követelménynek számított.

Túlvilági élményeiről mesélt a tinédzser fiú

Találkozott meg nem született nővérével, és időzött a mennyországban is - állítja az a 14 éves fiú, aki évekkel ezelőtt egy vakbélgyulladás miatt került kritikus állapotba.

Átjáró a túlvilágra


A természetfeletti tulajdonságokkal és különleges képességekkel felruházott tükröződő felületek évezredek óta állnak a mágusok, látnokok és boszorkányok szolgálatában. Egyes elképzelések szerint az okkultista szeánszok alkalmával vagy az éjszaka kellős közepén látható alakot öltő szellemek és démonok a lakás különböző pontjain elhelyezett tükrök segítségével közlekednek a párhuzamos dimenziók között, és az emberi vitalitásból merítenek energiát a túlvilági élethez.

Csodafegyvernek vélték

Az első világháború eseményei nyilván érdekelték az ufón érkezőket. Harminchárom ország tízmillió halottja, húszmillió sebesültje és a rengeteg pusztítás alighanem rossz bizonyítványt állított ki a Föld-lakókról.
1914-ben a Hold felé tartó ufót láttak, 1915-ben az írországi Ballinasloe lakói háromnegyed órán keresztül figyelhették a “levegőben álló fényes gömböt”.

Az UFO-k miatt kellett meghalnia Kennedynek, és Marilyn Monroe is tudott róla korábban?

Egy megdöbbentő állítás szerint Kennedy elnök halála előtt tíz nappal követelte, hogy betekintést nyerhessen az azonosítatlan repülő objektumokkal foglalkozó aktákba.

Megnyitották a magyar ufoaktát


A beszámoló szerint az objektum a
taszári bázis betonján landolt / Fotó: MTI
Budapest–Taszár
Azonosítatlan repülő tárgy okozott komoly riadalmat a magyar légierő taszári bázisán a hatvanas évek végén, ha hihetünk az állambiztonsági szervek egy 1976. május 12-én kelt jelentésének, ami a napokban került nyilvánosságra.

Az istenekhez utazásról szólhat a Pilisben talált ősi irat?


Érdekes leletre bukkant egy amatőr régész, S. Károly a Pilisben miközben ásatást végzett. A bőrre írt szöveg rovásírással íródott, és a szénizotópos vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy nagyjából a 8. századra – tehát a honfoglalás előtt-re – tehető.

Egy 900 éve mumifikálódott szerzetes van egy Budapesten kiállított szoborban


Nem elég, hogy pár napja egy 200 éves, lótuszülésben mumifikálódott szerzetest találtak Mongóliában, majd a dalai láma orvosa azt mondta róla, hogy nem halt meg, csak nagyon mélyen meditál, most kiderült, hogy egy olyan Buddha-szoborban, ami jelenleg a Magyar Természettudományi Múzeumban nézhető meg, egy 900 éves mumifikálódott szerzetest találtak.

Lidércfény, mocsári lények, ősi szertartások a mocsárvidékeken

A mocsarak és ingoványok mesékben és legendákban gazdag misztikus színhelyek otthona. Számos kultúrában felbukkannak, mint az istenek, a rémisztő teremtmények, a bolyongó lelkek, a szellemek búvóhelye, ahol félelmetes természeti jelenségekkel találkozhatunk. A hétköznapi ember nem szívesen merészkedett be, de ha mégis, annak oka volt.

Árnyemberek - tényleg csak árnyékok?

Egyre inkább az érdeklődés középpontjába kerül az árnyékember jelenség. Vajon mik, vagy kik ők? Szellemek? Interdimenzionális lények? Időutazók? Vagy valami más van a jelenség mögött?

Mi vetett véget az amerikai holdprogramnak?

„Houston, itt a Nyugalom Bázis. A Sas leszállt.” 1969. július 20-án, washingtoni idő szerint 20 óra 17 perckor küldte ezt a jelentést a Hold Nyugalom Tengere síkságáról a houstoni irányítóközpontba Neil Armstrong, az Apollo – 11 űrhajó parancsnoka. A Sas névre „keresztelt” leszállóhegység holdatérése után újabb kutatóexpedíciók keresték fel égi kísérőnket, nagymértékben gazdagítva tudományos ismereteinket. Ám a jelentős eredmények ellenére idő előtt lezárták a sikeres űrprogramot. Okkal merülhet fel a kérdés: miért?...

Cefeidákat találtak a Tejútrendszer túloldalán

Honfitársunk, Dékány István vezetésével egy nemzetközi kutatócsoport a VISTA infravörös távcsővel “átnézett” nemcsak a Trifid-ködön, de még a galaktikus centrumon is, ami mögött két klasszikus cefeida változócsillagot találtak. (Egy cefeida általában első populációs sárga óriás csillag, amely tágulással és összehúzódással pulzál. Ennek eredményeként a fényességben szabályos oszcilláció lép fel. wikipedia.org)

Még éltek az űrhajósok, amikor a kabin leszakadt a Columbiáról

A Columbia űrrepülőgép 2003-as visszatérésekor megsemmisült a Föld légkörében. A NASA néhány napja újabb részletes jelentést közölt a katasztrófa eseményeiről. Ebből kiderül, hogy az űrhajósok közel egy percen keresztül próbálkoztak a gép megmentésével, azonban a súlyos sérülés miatt nem volt esélyük a túlélésre.

A Columbia űrrepülőgép 2003-as megsemmisülése a Challenger korábbi katasztrófájával együtt az űrrepülőgép-program és egyben az emberes űrrepülések történetének két legnagyobb tragédiája. A NASA néhány napja közölt újabb részletes jelentést a Columbia felrobbanásáról.

A Columbia űrrepülőgép 2003. január 16-án startolt, fedélzetén Rick Husband parancsnokkal, William "Willie" McCool pilótával, valamit Michael Anderson, David Brown, Kalpana Chawla, Laurel Clark és Ilan Ramon asztronautákkal.

Mint a korábbi vizsgálatok alapján kiderült, a start után 82 másodperccel levált egy szigetelésdarab a fő hajtóanyagtartályról, majd a kamerák elől eltűnt az űrrepülőgép bal szárnya alatt. Közel ugyanebben a pillanatban egy kisebb törmelékfelhő jelent meg, amely a szárnyról letört darabokból állt (lásd az alábbi képeket).

A tudósok 65 millió éves dinoszaurusz lábnyomokat találtak Bolíviában

Dinoszaurusz lábnyomokat már világban sok részén felfedeztek, de amiket Bolíviában, Sucre város közelében láthatunk, azok igazán különlegesek. Itt található a dinoszauruszok táncparkettjeként emlegetett lelet, a Cal Orcko. Ez egy 90 méter magas és valamivel több mint 1,5 kilométer széles mészkőfal, amely 5 ezer dinoszaurusz lábnyomot őrzött meg. A dínónyomokkal tarkított mészkőfalat még 1994-ben fedezték fel egy dél-bolíviai cementgyár közelében. Négy évvel később egy tudósokból álló csoport is megvizsgálta, és kiderült, hogy az eddigi kutatások alapján, a világon itt található a legtöbb dinoszaurusz lábnyom. A nyomok a Kréta időszakban keletkeztek körülbelül 65 millió évvel ezelőtt. A lábnyomokat, a későbbi lemezmozgásoknak köszönhetően, ma egy szinte függőleges falon láthatjuk.

Dyson gömb és az idegen űrhajók féknyomai

Egy kolosszális mega-konstrukció mely a jövő civilizáció számára jelenthet megoldást az egyre növekvő energiaszükségletekre. Ilyen építmények segítségével fogjuk majd tudni meghódítani a galaxist?

Egyre növekvő igények

Elgondolkodtunk-e már valaha azon, hogy mi lesz akkor, ha feléljük a Föld energia készleteit? Vagy ha nem is éljük fel, de sokkal hatalmasabb energia mennyiségre lesz szükségünk más naprendszerek, vagy akár a Galaxis meghódítására?

Tordai sóbánya a világ hihetetlen helyei között

Több méteres, lámpafényben kristályként csillogó sócseppkövek, föld alatti csónakázótó és óriáskerék várják a látogatókat a több száz éves sóbányában.

Atilla király üzenete

A magyarok lelke mélyén ott él az isteni erő, mely az évezredek hosszú során fenntartotta a Hun-Magyar népeket a Duna-Tisza táján. Bármi történjék is, Magyarország és a magyar nép élni fog, mert élnie kell, hogy teljesíteni tudja küldetését, melyet a Minden-hatótól kapott! A ma élő magyarság e küldetéstudat birtokában erőt meríthet elődei példáiból, és méltóvá lehet hozzájuk és önmagához. Minden nemzedéknek megvan a maga feladata, melyet senki más nem végezhet el. A nemzet folytonosságának biztosítása a különböző korokban mindig sajátosan egyéni megoldást igényelt. Az erős elhatározás mellett jó helyzetfelismerés és megfelelő időzítés szükséges. A megvalósítás eszközei között a bölcső, az eke és a toll vezető szerepet kapnak; védelmüket pedig a kard biztosítja. Népünk ma úgy tudja eredményesen teljesíteni feladatát, ha biztosítja fennmaradását, megőrzi lelkének tisztaságát és leleményességével erőteljesen kezébe veszi saját sorsának irányítását az élet minden területén.

Az égiek segítenek, de a munkát senki helyett sem végzik el. Segítenek annak, aki segíti önmagát!

Forrás: Enigma