Az erdélyi "Bermuda-háromszög"

Furcsa, számos esetben megfejthetetlen jelenségek zajlanak le körülöttünk. Megdöbbenünk és úrrá lesz rajtunk a kétkedés, vajon igaz? Erdély egyik legérdekesebb misztériumba burkolt területe a Baciu (ejtsd: bácsi) erdő, Kolozsvár mellett, melyet Erdély Bermuda-háromszögének is tartanak.

Kolozsvár észak-nyugati részében, öt kilométerre a várostól található a hírhedt Baciu erdő. Az erdő kinézetre semmivel sem különbözik egy hagyományos erdőtől.

Ettől függetlenül, az utóbbi három évtizedben, Az erdő környéki észlelések némán lebegő, majd gyorsan tovatűnő, világító gömbökről illetve egyéb alakokról, különös színes fényekről, valamint furcsa, humanoidszerű jelenésekről számolnak be.
Egy helyi lakos állítása szerint különös égési sérüléseket szenvedett el, mások hirtelen az emberek körül megjelenő fényekről és rabul ejtésről is beszámoltak. Egy 57 éves helyi férfi arról panaszkodott, hogy nem veszik komolyan a bejelentéseiket. Úgy vélik, hogy errefelé babonás népek laknak, akik mindenfélét látnak - írta az austriantimes.at. A sok panasz végül a rendőrség után Adrian Patrut, a Romániai Parapszichológiai Társaság elnökének figyelmét is felkeltette.


Mihelyt nyilvánosságra hoztak egy fényképet, melyen egy UFO szeli át a Baciu erdőt (1968, augusztus 18), egy sor analízist és megfigyelést mutattak be Európa és az Egyesült Államok kutatási intézeteiben.

Alexandru Sift, biológus (1936-1993) volt az első, aki elkezdte a jelenségek tanulmányozását. Az 50-es évek elején az erdőben sétálva Sift több érdekes alakzatot vélt felfedezni, amelyekre egy közember pusztán természeti jelenségként figyelt volna fel. Miután lefényképezte őket, rájött, hogy az általa látott struktúrák száma sokkal nagyobb, mint a szabad szemmel érzékelteké. Ezt követte egy sor vizsgálat, amelynek ideje alatt a megfigyelések és fényképek száma elképesztő módon megnőtt.

Az 1970-es évek után Sift kutatást különböző romániai tudósok folytatták. Az utóbbi években, számos külföldről (Franciaország, Németország, Magyarország) származó kutatócsoport fésülte át a terepet ugyancsak rendkívüli jelenségekre bukkanva.

Adrian Patrut, a Román Parapszichológiai Társaság elnöke, valamint a kolozsvári „Babes- Bólyai” Tudományegyetem doktor-docense, 32 év kutatása után azt állítja, hogy a Baciu erdőben egy ismeretlen jelenség megy végbe, amely kapcsolatba lép az emberi aggyal, ahhoz, hogy a fizikai valóságban is megnyilvánulhasson.

Patrut utolsó analízise alapján kimutatta, hogy a leggyakoribb jelenségek a következők: szabad szemmel látható, vagy láthatatlan repülő formák az égen, vagy a talaj közelében, statikus, vagy repülő éjszakai színes, illetve egyszerű fények; radioaktív sugárzás, mágneses és elektromágneses rendellenességek, mikrohullámú sugárzás; szokatlan nyomok a talajon (nyáron és télen egyaránt), amelyek az ufónyomokra hasonlítanak (körök, stb.), biológiai jelenségek amelyek leginkább a növényzetre hatnak (vízelvonás (dehidratálás), égési nyomok, üszkösödés, karbonizálódás stb.), ritka esetben az állatokra és az emberekre is kihatnak a sugárzások (bőrpirosodás, égések, hányinger, szédülés, fejfájás, mértéktelen szomjúság).

A szakember szerint a legjellegzetesebb jelenségek közé tartoznak a henger, kúp és félkör alakú alakzatok., amelyek néha szabad szemmel is láthatóak. A leglátványosabb jelenségek közé tartoznak az ufószerű alakzatok. A láthatatlan ufók száma sokkal terjedelmesebb mint a láthatóké.

A Baciu erdő fölött „száguldó” utolsó ufó alakzatot két kolozsvári filmezte le 2002-ben. A kamera 27 másodperc erejéig vette fel az 50 méter hosszúságú, cigaretta alakú ufó útját az égen, amely fel-alá szállingózott, majd eltűnt egy felhőtömegben.

Patrut szerint a jelenségek, egy „puha” kategóriát képeznek, mivel nincs tudományos magyarázat, amely alátámasztaná a furcsa képződményeket. A kolozsvári professzor elmondása szerint, kutatása során nem talált összefüggést a vallási magyarázatokkal, de úgy gondolja, hogy a történések oka az, hogy a bácsi erdő egy szeizmikus területen helyezkedik el, ahol számos fordított geomágneses tulajdonságokkal rendelkező kőzet található.

Adrian Patrut szerint a Baciu erdőben szemügyre vett jelenségek valahol a köztes valóságban helyezkednek el, amely leginkább az objektív fizikai realitás és a szubjektív öntudat, eszmélet eredménye. Ebben az esetben, bármilyen próbálkozás, mely az objektív valóság felé taszítaná a jelenségeket, nem tenne mást, minthogy siettetné a köztes valóságba való visszatérésüket, ahová rendszerint tartoznak. A szakember következtetése, hogy a Baciu erdő egy csodás hely, ahol a normális és a paranormális határa egybeolvad, valamint nem lehet megkülönböztetni a hagyományost az újszerűtől.

A világban léteznek még efféle helyek, mint pl: Mojave sivatag, Golf Breeze (USA), La Spezia, Arenzano (Olaszország), Hessdalen völgye(Norvégia), Belo Horizonte(Brazília). Patrut szerint ez a tény azt sugallja, hogy egy túlságosan komlpex, földet átölelő jelenség előtt állunk, amely kevéssé ismert számunkra. A jelenben a Baciu erdő a jelenségek komplexitása, erőssége és változatossága által a legjelentősebb ismert területet képezi, ahol megmagyarázhatatlan dolgok történnek.

Végkövetkeztetésként elmondható, hogy a természetben kétfajta törvényszerűség létezik. Léteznek az általános, természetes törvények (fizika törvényei), amelyek nagy területet foglalnak magukba és természetes jelenségeket produkálnak, illetve léteznek a természetellenes törvények, amelyek kis területre terjednek ki és rendellenes jelenségeket hoznak létre…

Hoia Bacui Forest, Zak Bagans  5:06Forrás:
http://paranormal.hu/a-bacsi-erdo-titkai/
https://www.youtube.com/watch?v=-BU2TcLQ1oU
https://www.youtube.com/watch?v=QID0HM2eDQ4
Fotók: https://hoiabaciuforest.com/photo-gallery/