Idegen világ I.Az elmúlt évszázad során, világszerte emberek milliói láttak azonosítatlan repülő tárgyakat, sőt egyre többen azt állították, hogy idegen lények rabolták el őket és egy lebegő ufó fedélzetére hurcolva, rémisztő és szokatlan dolgokat műveltek velük. A legtöbb esetben azonban az emlékek hiányosak, az események pedig kézzel foghatatlanok voltak és csak elmebajos kitalációnak tűntek. Bizonyos nagy port felvert esetek mégis felkeltették néhány komoly kutató figyelmét, akik behatóbban kezdték vizsgálni az elrablásos eseteket és regressziós hipnózis segítségével próbálták feltárni a hiányzó emlékeket. Döbbenetes, ugyanakkor aggasztó dogokra derült fény, amelyek az ufó és elrablásjelenség közel 30 éve folyó kutatása során váltak nyilvánvalóvá.Idegen világ

Idegen lények érkeztek bolygónkra. Titokban jöttek, hogy végül átvegyék az irányítást bolygónk felett. Úgy tűnik hamarosan elérik a céljukat és nem hagynak választást számunkra.

Mint a kutatásokból kiderült, ezek az idegenek egy technikailag magasan fejlett, több különböző földönkívüli fajt integráló telepatikus-hierarchikus társadalomban élnek. A kommunikáció alapja a telepátia, vagyis ezen lények egy bizonyos távolságon belül, közvetlenül gondolatcsere útján képesek kommunikálni. Mivel ismerik egymás gondolatait, ez nagyon behatárolja az önálló személyiség vagy egyéniség kialakulásának lehetőségét, hacsaknem lehetetlenné teszi számukra. Hasonlóan öltöznek, viselkednek és gondolkodnak, vagyis egyfajta társadalmi egység érvényesül, ahol a hierarchia meghatározó és az egyén alárendelődik, hogy bizonyos szükségleteket elégítsen ki a lázadás lehetősége nélkül. Egy ilyen társadalomban, az önálló egyéniség kialakulásának hiányában az érzelmek kifejezése szinte lehetetlen, vagyis az olyan fogalmak, mint a zene, a tánc vagy a költészet valószínűleg ismeretlenek maradtak, vagy a feledés homályába vesztek. Egyedül a logika, a funkcionalitás és az igazodás marad a társadalmi mag által meghatározott rendhez. 

Több meghatározó faj alkotja ezt a civilizációt. Egyrészt a kicsi és magasabb szürke idegenek. Jellemzőjük a nagy fej, a mandula alakú nagy sötét szemek, a vékony test, az aránytalanul hosszú karok és ujjak. Másrészt vannak rovarszerű, inkább imádkozósáskához hasonlító lények, illetve hüllőszerű idegenek. Néhány faj hozzánk hasonlóan emberszerű, de tőlünk eltérő biológiai jellemzőkkel rendelkeznek. Úgy tűnik, ezen lények némelyike a bőrén keresztül veszi fel a létfenntartáshoz szükséges anyagokat. Ugyan a szürke idegeneknek láthatóan van szája és kis nyílások az orrlyukak számára, de ezeknek nincs semmilyen biológiai funkciójuk. Ez felveti annak a lehetőségét, hogy egy uralkodó faj egyes földönkívüli fajokat biológiailag is integrált, egyfajta hibridizáció segítségével.

De hogyan lehetséges, hogy az egymástól mérhetetlen távolságra lévő naprendszerekből származó különböző értelmes fajok, az eltérő környezet és fejlődési folyamat ellenére biológiailag mégis hasonlóak legyenek, ami a hibridizáció egyik alapfeltétele? Az elsőre irreálisnak tűnő kérdésre a válasz az úgynevezett pánspermia elméletben rejlik. E szerint az élet nem a Földön keletkezett, hanem a világűrben az üstökösök belsejében, s csíráit az égi vándorok szórták szét szerte a galaxisban, megtermékenyítve az arra alkalmas bolygókat. A közelmúlt üstökösszondáinak eredményeire alapozva a Cardiff Univeersity asztrobiológiai központjának kutatói újabb, a pánspermia elméletet alátámasztó érveket vázoltak.


A Stardust űrszonda 2004-ben a Wild 2-üstököst látogatta meg, míg a Deep Impact szonda 2005-ben a Tempel 1-üstökösbe csapódott. Előbbi szénhidrogén molekulák egész sorát találta az üstökösben, míg a Deep Impact lövedékének irányított becsapódása rávilágított, hogy az üstökös belsejében szerves molekulák és por keveréke található. Ez azért érdekes, mert a porrészecskék katalizátorként működhetnek, s felszínükön az egyszerűbb szerves molekulákból bonyolultabb struktúrák jöhetnek létre. 

Az üstökösök belsejében a radioaktív bomlások során felszabaduló hő hatására a víz évmilliókon keresztül is folyékony formában maradhat, ideális közegként szolgálva a kialakuló élet korai fázisaiban. Vagyis az üstökösökben minden, így a por, a szerves molekulák és a víz is rendelkezésre áll az élet kialakulásához, s a kedvező feltételek hosszú időn át fennmaradhatnak. Emellett az üstökösök óriási száma miatt a lehetséges "inkubátorok" száma is nagyon nagy, ami szintén valószínűsíteni látszik a pánspermia elméletet.

Annak ellenére, hogy a hüllőkhöz hasonló lények szerepéről keveset tudunk,
világos, hogy a rovarszerű idegenek a társadalmi hierarchia csúcsán állnak, vagyis egyfajta hatóságként ők felügyelnek mindent és a legfontosabb döntéseket is ők hozzák. Utánuk következnek a magas szürke idegenek, immár kevesebb önállósággal és korlátozott döntési lehetőséggel, végül a kis szürkék, akik szolgákként végzik a rájuk bízott feladatokat. 


Egy ilyen integráló, telepatikus-hierarchikus civilizáció, más önállóan gondolkodó és szabadon cselekvő, tehát egyéniséggel rendelkező fajokat akár ellenségnek is tekinthet és igyekszik azokat saját társadalmi rendjébe olvasztani. Ezenkívül előnye, hogy a különböző fajokat integrálva, viszonylag könnyen benépesítheti a galaxis egy részét és egyúttal nagyon hatékonnyá is válik.

forrás: legendavadasz.hu