FÖLDÖNKÍVÜLI FIGYELMEZTETÉS 1977-BŐL

1977. november 26-án szombaton, este 17:05-kor egy különleges hang szakította meg a TV-adásokat az Egyesült Királyságban. A hang Vrillonként mutatkozott be, mint az Ashtar Galaktikus Parancsnokság egyik megbízottja (flotta parancsnoka).
Az üzenetet valójában maga Ashtar Parancsnok küldte, aki megbízottján, egyes források szerint pedig kommunikációs 'igazgatóján', Vrillonon keresztül intézte a Földi emberiséghez.


"Ez Vrillon hangja, az Ashtar Galaktikus Parancsnokság egy képviselője beszél Hozzátok.
Több éven keresztül láthattatok minket az égen, bizonyos fényjelenségek formájában. Szeretettel, békével és bölcsességgel fordulunk Hozzátok, ahogyan azt a bolygótokon élő többi testvéreitekkel is tettük.
Azért jöttünk most, hogy figyelmeztessünk benneteket fajotok és világotok sorsára, és bölcs tanácsot szándékozunk adni azért, hogy közölhessétek fajtársaikkal, melyik az a legjobb út, melyet követniük kell, hogy ezáltal elkerüljék mind a világukat, mind a titeket környező világokat fenyegető tragédiákat.
Érdemes megtanulnotok, hogy szeretettel és bölcsességgel telve cselekedjetek, hogy részt vehessetek abban a nagy spirituális ébredésben, amelyre akkor kerül sor, amikor bolygótok belép az új korszakba, a Vízöntő korba.
Fajotok számára az átalukálásoknak ez az új korszaka a nagy béke és fejlődés kora lehet, azzal a feltétellel, hogy a vezetőitek, akiknek egy része az árnyékból irányít, tudatossá váljanak azon gonosz erőkre, melyek elhomályosítják jelenlegi ítélőképességüket.
Maradjatok nyugodtak és hallgassátok figyelemmel mondanivalómat, mert lehet, hogy ez a lehetőség nem fog többször megismétlődni.
Haladéktalanul fel kell adnotok az összes pusztító fegyverzeteiteket. A konfliktusok ideje a múlttá kell, hogy váljon. Jegyezzétek ezt meg, mert fajotok könnyedén elérheti a fejlődés új, magasabb szintjét, ha méltónak mutatkoztok erre.
Már csak kevés idő maradt hátra, hogy megtanuljatok mindannyian békében és jóindulatban együtt élni.
Ezen a bolygón mindenütt léteznek már általunk ihletett kis csoportok, melyek erre megtanítanak benneteket. Ők azért vannak itt, hogy továbbítsák számotokra a születendő új kor bölcsességgel teli Fényét. Szabadon elfogadhatjátok vagy elutasíthatjátok hiteles tanításaikat, de jegyezzétek meg, hogy csakis azok, akik megtanulnak békében és szeretetben élni, kapnak kétségtelenül hozzáférést a spirituális fejlődés magasabb szféráihoz.
Vrillon szól most Hozzátok, az Ashtar Galaktikus Parancsnokság egy képviselője.
Tudnotok kell azt is, hogy számos álpróféta és álvezető létezik és tevékenykedik a világotokban. Ők elveszik és aztán felemésztik az energiáitokat -- melyet pénznek neveztek, és aztán gonosz célokra használják azt, cserébe pedig végül csak szemetet adnak.
Akik felébresztették intuíciójukat és jóérzésüket, azokat mély, isteni Önvalójuk könnyedén megvédi mindettől. Haladéktalanul tanuljatok meg figyelni a belső hangotokra, ami segít megkülönböztetni az igazságot a tévedéstől, lehetővé téve a konfúzió, a belső káosz és a hazugság elkerülését. Tanuljatok meg hallgatni erre az isteni hangra, ami mindannyiótokban jelen van, és haladjatok a spirituális fejlődés útján kitartóan.
Ez a mi üzenetünk a kedves barátainknak.
Több éven át figyeltük minden megtett lépéseteket, miként ti is figyeltétek az égen megjelenő járműveink fényeit. Most már tudjátok, hogy mi itt vagyunk, és tudnotok kell, hogy több élőlény létezik a Földön és a Föld körül, mint amennyit a tudósaitok hajlandóak elismerni.
Aggódunk értetek, és ezért megteszünk mindent, ami tőlünk telik, hogy segítsük a Fény felé vezető utatokat. Ne féljetek, és értsétek meg, hogy tennivalótok csak annyiból áll, hogy igyekezzetek megismerni és valóban megérteni Önmagatokat, hogy harmóniában és szeretetben éljetek a bolygótokon.
Mi, az Ashtar Galaktikus Parancsnokságtól, köszönjük figyelmeteket. Most elhagyjuk földi létezésetek síkját.
Legyetek áldottak a legfelsőbb Szeretet és a kozmikus igazság nevében!"
 A földönkívüli üzenet után a következőket mondták be a TV-ben 

"Tudomásunk van már arról, hogy az ország bizonyos területein tévénézőink a hangadás bizonyos megszakadását tapasztalhatták. Sajnálatunkat fejezzük ki, és minden lehetőt megteszünk ennek a problémának a kezelésére." 

  
Az Ashtar Parancsnokság több millió űrhajóból áll, és különböző kozmikus (földönkívüli) civilizációs tagjai vannak. Ők azért vannak itt, hogy segítsenek a Földbolygónak és a rajta élő emberiségnek fejlődésünk ezen ciklusában. Ők a béke univerzális nagykövetei. Fő tanításaik és üzeneteik spirituálisan összpontosítottak, az Isteni természet elismerésében, megvalósításában és megnyilvánulásában.

Az ASHTAR PARANCSNOKSÁG ismert úgy is, mint GALAKTIKUS PARANCSNOKSÁG, INTERGALAKTIKUS FÖDERÁCIÓS ERŐK FÖLDÖNKÍVÜLI PARANCSNOKSÁGA, megbízott képviselő tagjai vannak több dimenzióban, civilizációban, amelyek kozmikus eredetre utalnak.

Több ezer képviselőjük van a Földön, akik, mint önkéntesek születtek le a Földre, hogy segítsenek a Föld felemelkedésében. Ők is parancsnokok, kontaktőrök és megtestesült sugarai néhány parancsnoknak.

Sok földönkívüli civilizáció látogatja meg és figyeli ezt a bolygót az átalakulás és a felemelkedés során. Néhányan kíváncsi megfigyelők, tudományos genetikusok, akik adatokat keresnek, néhányan kutatócsoportok. 

Az Ashtar Parancsnokság létezése nem járul hozzá a félelem energiához, a depresszióhoz vagy a fenyegetéshez! Az Ashtar Parancsnokság tagjai nem vesznek részt emberrablásokban, beültetésekben, megfélemlítésekben, sem egyéb mentális kontroll alatt tartásban sem. Tiszteletben tartják mindig a szabad akaratot és a jogot, hogy az emberi lények saját maguk éljék az életüket.

A parancsnok ASHTAR SHERAN, ami a galaktikus Irdim nyelven azt jelenti "Szent Főnök", a Kozmikus Terv Vezetője a Föld ezen kritikus időszakaiban, az ő (Földbolygó) átmenetében a magasabb szintű élete felé. Tíz millió spirituálisan, tudományosan és technológiailag magasan fejlett gondolkodó lény parancsnoka, akik a galaxisunk ezen szektorában vannak, egy védő elektronikus körben Szövetségben a békéért, az Intergalaktikus Tanácsban. Az Ashtar Parancsnokság fő anyahajója a SAS.

forrás:ujvilagtudat.hu