Csillagkapuk Peruban (?)


Lehet, hogy valóban léteznek csillagkapuk? Kik és mire használták (vagy használják ma is) ezeket? 
Vannak olyan helyek a bolygón, amiket legendák, misztikum és megmagyarázhatatlan jelenségek öveznek.
  
Az Andokban, mintegy 800 mérföldre dél-keletre Limától, a Titicaca-tó partjától nem messze található az a hatalmas, faragott sziklafal, aminek a neve Puerto de Hayu Marca és amely a dél-amerikai őslakosok szerint dimenzióugrásra használatos.
A semmi közepén található ez a tömör szikla, melybe egy tökéletes négyszöget vágtak. (A kapu pontosan 7 méter magas és 7 méter széles, és a kisebb kapu majdnem 2 méter.) A helybéliek a sziklafalat „Az Istenek Kapujának”, Puerta del Hijo Marka-nak nevezik. A sámánok nemzedékeken át jöttek a sziklafal alá imádkozni, ahogy teszik ezt most is. Az ősi civilizációkat kutató David Childress szerint rendkívül különös, hogy létrehozták ezt a „sehová sem vezető átjáró”-t. A kérdés, hogy miért akar valaki a semmi közepén egy ajtót? 

A Peruban található állítólagos csillagkapuról évekkel ezelőtt lehetett már hallani, és számos furcsa jelenség történik ma is a környékén. 1998-ban Jerry Hills a barátaival látogatott a kapuhoz, és a szemtanúk szerint nagyjából harminc másodpercre szó szerint eltűnt. Jerry óráknak érezte az utazást, amit időn és téren túlinak tapasztalt, és olyan helyen járt, ahol az univerzumot egy felsőbb erő tartja egyensúlyban.
A helyiek nem nagyon mernek a kapu közelébe menni, mert volt már, hogy valaki úgy eltűnt, hogy soha többé nem látták viszont.

Amaru Muru, a kulcs őrzője

Ez a legenda még az inka birodalom megalapításának idejéből származik, és Amaru Muruhoz, az inkák első papjához kapcsolódik. Hogy honnan jött és ki is volt valójában Amaru Muru? Ezt titok övezi…

Egyesek szerint Tampu Toccóban, a legendás hegyi barlangban született, gyerekkorában felvitték a Napistenhez, majd később visszatért a Földre.
Egy másik történet szerint Amaru Muru lemúriai bölcs volt, akit más bölcsekkel együtt a kontinens pusztulása előtt a világ különböző helyeire küldtek, hogy új civilizációt teremtsenek. Számos templomot és várost (például Machu Picchut, Cuzcót és Tiahuanakót is) tudatosan építették a bolygó erővonalai mentén, és Amaru Muru birodalmába nemcsak Peru tartozott, hanem szinte egész Dél-Amerika.

A legenda szerint a spanyol hódítók elől menekülő "Hét Fénysugár" templom inka papja, Aramu Maru, a kapun keresztül tűnt el örökre, a környék sámánjainak szeme láttára. A feltételezett dimenziókaput úgy hozta működésbe, hogy egy kör alakú aranylemezt (mely az égből hullott alá) helyezett egy szertartás keretében a kapu közepén lévő mélyedésbe, ezt követően vakító kék fény kíséretébe megnyílt neki az átjáró, majd, a napkorongnak nevezett kulcsként szolgáló aranylapot a sámánoknak hátrahagyva átlépett rajta és soha többé nem látták. A monda továbbá említést tesz egy Chakana nevű csillagképről, ahonnan a régmúlt idők papkirályai érkeztek az inka törzsekhez, akiket ők égi testvéreknek nevezetek. A vének a mai indiánok között is a kaput a "hazavezető út"-nak nevezik. További érdekesség, hogy szintén a Titicaca-tó mellett fekszik egy város, amit mindmáig az "Istenek városa"-ként emlegetnek az őslakók.

Az Andok mélyén megbújó kolostorban megalapított Hét Fénysugár Rend papjai, őrizték az Amaru által idehozott misztikus tárgyakat is. Ezek között volt az a bizonyos „szent napkorong”, amit titkos kamrában őriztek, és csak nagyon ritkán vették elő.

Ezt a korongot csak kozmikus vagy transzcendentális események alkalmával volt szabad használni - valószínűleg olyankor, amikor valamilyen katasztrófa közelgett, és meg kellett nyitni a kaput az istenek számára. Érdekes, hogy a régészek egy kis kör alakú bemélyedést valóban találtak a kapu bejárata mellett…, de az aranylemez soha sem került elő. A lemez talán egy olyan fejlett technikai eszköz lehetett, mely aktiválta a portált? Mindenesetre a Max Planck Intézet már képes materializálni, illetve dematerializálni a szubatomi részecskéket, ami a teleportáció alapja.
Elképzelhető, hogy egy itt élő ősi nép ismerte és használta ezt a tudást.

A helyiek állítólag többször láttak „nem e világinak tűnő”, magas, szinte áttetsző testű embereket, akiket narancs és kék fénygömbök kísértek. Vajon kik lehetnek, honnan jönnek? Akik megérintették a kaput, azok közül többen vizionáltak: csillagokat, fényes képződményeket, gázfelhőket láttak, a szabadesés illúzióját vélték tapasztalni. A környező falvak lakói meg vannak győződve róla, hogy ez a kapu valójában átjáró azoknak az ősi isteneknek a világába, akik a történelem hajnalán az égből érkeztek, és hozzájárultak az emberi élet kialakulásához a Földön. Részben azért, mert ősi legendáik ezt tanítják, másrészt meg a környéken gyakran látnak fényes, kerek repülő tárgyakat, különös fényeket, magas, sápadt bőrű és fehérhajú lényeket, akik teljes mértékben eltérnek a helyi lakosoktól.

Ahol a föld és az ég összeér

Egy teória szerint Marcahuasiban is található egy csillagkapu - a helyiek azt mesélik, hogy furcsa lények közlekednek itt, időnként fényes nappal is. Emberek eltűnnek és megjelennek a semmiből, de volt, akit lebegni láttak.
Nem könnyű eljutni erre a fennsíkra, közel négyezer méter magasan fekszik. Hatalmas emberarcokat formázó sziklái (szobrai?) mind ugyanabba az irányba néznek, de található itt kőből teknős, inka harcos és hüllő is. Sok látogató számolt be arról, hogy misztikus látomásai voltak itt-tartózkodása alatt.


Vajon miért vannak ezek a csillagkapuk ilyen eldugott helyen? Lehet, hogy az ősi istenek nem akarták, hogy a földlakók megtudják, vannak más világok is ezen a bolygón kívül? Esetleg még mindig nem tartunk ott tudatosságban és bölcsességben, hogy beléphessünk az idegen világokba? Vajon ha bárki átmehetne egy ilyen kapun, mire használnánk a tapasztalatot?

global-mystery.blogspot.com
sites.google.com
bestofcafe.hu
istengyermek.blog.hu
polspartanblogs.blogspot.hu