Rejtélyes piramis SzardíniánNagyon úgy néz ki, hogy valamikor, a távoli, homályos múltban bizonyos közel-keleti civilizációk egészen a Földközi-tenger térségéig terjeszkedtek. Noha erről egyetlen írásos feljegyzés sincs birtokunkban, megdöbbentő tárgyi emlékek figyelmeztetik a jelenkor magát mindentudónak gondoló emberét arra, hogy saját múltunk még megannyi rejtélyére kell fényt derítenünk ahhoz, hogy valóban egy teljesebb történelmi képet kapjunk az emberiség évezredeken átívelő kalandozásairól.

A több ezer éves titok nyomában

A történelemkönyvekben nincsenek fehér foltok, mindent nagyon szépen leírtak, megmagyaráztak. Ha megnézünk egy ilyen, az emberiség történetét összefoglaló művet, azt tapasztalhatjuk, hogy minden a legnagyobb rendben található. Ez azonban koránt sincs így. Ugyan is szerte a világon léteznek olyan régészeti érdekességek, leletek, amikre nincs semmiféle magyarázat, sehogyan nem lehet beilleszteni, abba az illúziószerű történelemtanításban, amit már az iskolában megpróbálnak ránk erőszakolni.

Egy zavarba ejtő lelet

Rengeteg ilyen titok kérdőjelezi meg az emberi történelem állítólagos feltérképezettségét, feltárását. Itt van mindjárt egy érdekes piramisszerű képződmény Szardínia szigetén, amelynek létezése előtt teljesen tanácstalanul állnak a hivatásos régészek és történészek. A legtöbbjük nem is igazán foglalkozik a Monte d' Accoddiban talált lelettel - talán Abból az abszurd meggondolásból, hogyha nem vesznek róla tudomást, akkor ez a zavaró anomália előbb-utóbb úgy is felszívódik a semmibe, és akkor megint igazuk lesz? Ez a piramis azonban már évezredek óta ott áll egy hegy tetején, így kevés az esély arra, hogy mostanában meggondolja és udvariasan feleméssze önmagát.

A hagyományos korbecslések szerint ez a lépcsőzetes kialakítású objektum legalább 4000 ezer éves, de egyes feltételezések szerint már időszámításunk előtt 4500-ban is ott volt, tehát elképzelhető, hogy valódi kora m meghaladja a 6500 évet. A lelet egyik legfőbb sajátossága és rejtélye is ebből adódik - az, építési stílusát tekintve leginkább egy mezopotámiai zikkurátra emlékeztet, sőt igazából annak pontos mása. Ebből következően azt kell feltételeznünk, hogy ezt az építményt ugyan azok emelték, akik az ottani piramisokat is felhúzták. Igen ám, de Mezopotámia a Sumer Birodalom egy részt később jött létre, másrészt úgy tudjuk, soha nem terjeszkedtek egészen idáig, Szardínia térségéig. Legalábbis ezt mondják a mindentudó történészek. Mert ők még nem találtak erre utaló feljegyzéseket. Ha pedig ez nem történt meg, akkor a lehetőség is elképzelhetetlen! Igazán haladó felfogás, nem? Minden esetre a zikkurat ott áll Szardínia szigetén, és senki nem tudja, hogyan kerülhetett oda.


Elszigetelt bizonyítékok

A probléma az, hogy a környéken semmiféle írásos emléket nem találtak, maga a piramis sem túl informatív ezen a téren. Igaz, hogy alatta feltártak egy barlang rendszert, ám ennek létezését később sikerült letagadni, így most már senkit nem kell leengedni oda további kutatások céljából - hiszen ez a barlangrendszer nem is létezik! Milyen egyszerű, igaz? A piramis állítólag egyetlen helyiséget rejt m agában - azért állítólag, mert természetesen ide sem engednek be senkit, mégpedig omlás veszélyre hivatkozva, így aztán tényleg lehetetlenné válik e monumentális emlék eredetének és funkciójának a kutatása. Talán éppen ez a cél?

Az özönvíz-legenda megerősítése?

A titokzatos zikkurat elhelyezkedése azonban adhat némi támpontot a szorgos elmélet gyártóknak. Az a tény, hogy az objektum egy hegy tetején foglal helyet, egyeseket arra a következtetésre vezetett, hogy a sumér legendák egész bolygónkat elárasztó özönvize valós alapokból táplálkozik és a Szardínia szigetén emelt építmény egyfajta óvóhely lehetett a kiválasztottak számára. Erre természetesen nincs közvetlen bizonyíték, de abból kiindulva ahogy a történészek és régészek az általuk elfogadhatatlannak minősített történelmi anomáliákat kezelik, nagyon is elképzelhető, hogy mégis akadnak valahol ilyesfajta bizonyítékok - talán éppen a zikkurat lezárt belsejében, avagy a most már hevesen tagadott föld alatti barlangrendszerben...?

Forrás: latogatok.hu