A Sárkány-háromszög

A Bermuda-háromszög ikertestvére


A Bermuda-háromszöggel szemben, a glóbusz túloldalán található az a tengerterület, amely meglepő módon hasonlít rá. Hozzá hasonlóan hajók és repülőgépek tűnnek el hullámai között, váratlanul és megmagyarázhatatlanul. 
A japánok szerint mintegy 1000 éves múltú tengeri háromszög legendája tartja rettegésben az ott élőket, a kutatókat, utazókat egyaránt!
Ez a hely az Ördög-tenger, a helyiek Ma-no Uminak, Sárkány-háromszögnek hívják. Ezen a vidéken a hajók eltűnéséért évszázadokon át a sárkányokat okolták, akik nem engedik áthaladni a hajót, hanem lehúzzák a mélybe. Akárcsak a Bermuda, a Sárkány-háromszög is valóban nagyjából háromszög alakban helyezkedik el, a Sárkány-háromszög vonala Nyugat-Japántól, Tokió északi részétől, a Csendes-óceánnak körülbelül a 145. keleti szélességi fokán elhelyezkedő pontig terjed ki. A Föld pontosan átellenes oldalán helyezkednek el.
Hasonló anomáliákról számolnak be mindkét helyen, iránytű eltérések, hatalmas hullámok, óriás örvények, kis kiterjedésű erős ködfoltok, rádió összeköttetés zavarok, rejtélyes esetek. A japánok a Sárkány-háromszög vizeire jellemző hullámot háromszög hullámnak (sankakunami) hívják, mert ezek a hullámok mintha egyszerre három irányból közelednének a hajók felé.

Az Ördög-tenger legendája 1271-ben kezdődött, amikor Kubiláj kán 900 hajóval Japán elfoglalására indult át a Sárkány-háromszögön. A 40.000 fős sereg fele, és a hajók nagyobb része odaveszett egy hirtelen támadt viharban. Tíz évvel később a mongolok 3000 hajóval, 140.000 emberrel indultak útnak. Hirtelen vihar támadt, több mint 70.000 mongol veszett oda. A japánok azóta ősi védelmezőnek vélik az Ördög tengert, aki megválogatja kinek ad utat.

Az újkori évtizedek is bővelkedtek eltűnésekben, katasztrófákban. Az Ördög-tenger térségében tűnt el 1937 júliusában Amelia Earhart, a híres női pilóta, a repülés egyik úttörője. Több száz esetet ismer a japán sajtó, hivatalos adatok nincsenek, vagy a hatóságok nem hozzák nyilvánosságra. A japán katonaság pl. 5 katonai hajót vesztett el 1952-54 között, összesen 700 fős legénységgel. 1954-ben Kaiyo Maru No. 5 kutatóhajót 31 emberrel, több tudóssal a fedélzetén a Sárkány-háromszög szívébe küldték, feladatuk éppen a különös eltűnések kutatása volt. Soha többé nem hallottak róla.


A japán kormány ezután kockázatos és hajózásra különösen veszélyes területnek nyilvánította, de a különös esetek folytatódtak. 1981-ben viszonylag rövid idő alatt egymás után több hajó tűnt el, köztük újabb két japán tudományos kutató hajónak (Daigo-Kaiomaru és Daisan Kurosiomaru) is nyoma veszett. A következő években legalább három utasszállító repülőgép, egy polgári helikopter és öt (!) katonai vadászgép tűnt el!

Az Asahi Shimbun japán lap 1990. augusztus 07.-én egész oldalas cikkben tárgyalta egy nagy hajó katasztrófáját. A 80 ezer tonnás Nozima-zaki teherhajó nyomtalanul elveszett az Ördög-tengeren, hiába kutattak utána. Vészjeleket nem adott, az idő jó volt, a hajó pedig mintha köddé vált volna! A hajó eltűnésének oka sohasem derült ki. 2002-ben egy, Kínából Hongkongba tartó China Airlines-gép a levegőben ismeretlen okból négy részre esett szét. Mind a 225 utas életét vesztette. Hét hónappal később szinte pontosan ugyanazon a helyen, a tenger fölött széttört egy teherszállító gép.

Ufók tüntetik el a hajókat?


Az ufós magyarázat természetesen mindig kéznél van, ha megmagyarázhatatlan jelenségekkel állunk szemben, a Sárkány-háromszögben bekövetkezett hajószerencsétlenségek nagy részéhez azonban nem volt szükség idegen űrhajókra. 
Az azért köztudott tény, hogy az Ördög tenger dél-keleti sarka érinti a Marianna-szigeteket, ahol az óceán legmélyebb pontja, a 11000 méter mélységű Marianna-árok fekszik. 
Valamint ebben a körzetben tenger alatti vulkán működik, melynek létezéséről a helyi halászok már 1869 óta tudnak. 
A tragikus eltűnések egyik oka minden bizonnyal az intenzív víz alatti vulkáni aktivitás, 2003-ban például a viszonylag közeli Mariana-árokban is vulkánkitörést figyeltek meg. A felszabaduló hatalmas mennyiségű gáz könnyedén felborít akár nagyobb hajókat is. (Amikor egy óriási gázbuborék eléri a felszínt, a tengerben azon a helyen egy nagy és mély „gödör" keletkezik. Ha ott éppen egy hajó tartózkodik, elkerülhetetlen a katasztrófa. A hajó belezuhan, és összezárul felette a tenger.)

A háromszög hullámok rejtélye


Nem véletlen, hogy egy bizonyos hullámfajtát, amely a Sárkány-háromszögre jellemző, japánul „háromszöghullámnak", sankakunaminak neveznek. Ez a hullám egyidejűleg három oldalról támadja meg a hajót. Ahogy a Bermuda-háromszögnek, úgy a Sárkány-háromszögnek is háromszögű alapformája van. 

A Bermuda-háromszög a Florida-úttól Észak-keletre a Bermudákig, délre a Kis Antillákig, majd ismét Floridáig terjed. A két háromszög feltűnő hasonlatosságot mutat, ha földgömbön vizsgáljuk őket. Pontosan egymással szemben helyezkednek el. Mind a kettőn áthalad a 35. szélességi kör. És ha a Bermuda-háromszög keleti határát észak felé meghosszabbítjuk, és átvezetjük az Északi-sarkon, akkor megállapíthatjuk, hogy a másik oldalon átszeli a Sárkány-háromszöget. Más szavakkal a két háromszög pozíciója pontosan ellentétes a földkérgen. Mindkét területen erős a tenger alatti vulkántevékenység, és mindkét területen a viszonylagosan sima tengerfenék a legmélyebb óceáni árokká mélyül.


Elképzelhető, hogy az óceáni mélység ezen „fekete lyukaiban" eddig ismeretlen élőlényeket, eddig még nem is sejtett erőket találunk, fedezhetünk fel?
Óceánkutatók rámutattak, hogy  mechanikai tényező egybeesésekor - megfelelő áramlat, több irányból fújó szél stb. - létrejöhetnek a „gyilkos hullámoknak" nevezett, akár 20-30 méteres hullámok, amelyekkel szemben védtelenek a hajók. Bár tengerészek korábban is beszámoltak már arról, hogy láttak ilyen méretű hullámokat,  ezeket a beszámolókat mind addig nem vették komolyan, amíg 1995-ben az Északi-tenger egyik fúrótornyához közel nem mértek több mint 25 méteres hullámokat. 2000-ben egy óceánkutató hajó Skóciához közel mért be egy 29 méteres hullámot. 2004-ben az európai űrügynökség radarjai három hét alatt tíz olyan hullámot rögzítettek, amelyek meghaladták a 25 métert.
Az Economist magazin a közelmúltban számolt be arról, hogy a Harvard Egyetem és a New Orleans-i Tulane Egyetem kutatóinak laboratóriumi körülmények között  sikerült is modellezniük a folyamatot.

Mágneses kitörések a mélyből


Colin Wilson a The Encyclopedia of the Unknown (Az ismeretlen enciklopédiája) című könyvében a hajók és repülőgépek rejtélyes eltűnését a föld mágneses telítettségével  magyarázza. A következőket írja: „A tudósok nem tudják biztonsággal megmondani, hogy miért van a Földnek mágneses mezője. Van egy elmélet, amely azt állítja, a mágnesség oka a Föld folyékony magjának mozgása. Ez a mozgás ugyanakkor eltolódást, esetleg mágneses aktivitás kitöréseket is okozhat a mágneses mezőben. Ez ugyanaz, mint a Nap energia-kitörései, amelyeket napfolttevékenységnek nevezünk. Mi lehetne egy hirtelen jött mágneses aktivitásnak a hatása? Az iránytűk elkezdenének rotálni, olyan lenne, mintha egy óriási mágneses meteor „zuhanna" felfelé a Föld középpontjából. A tengeren hatalmas turbulencia keletkeznék, ugyanúgy hatna a vízre, ahogy a Hold az árapályra. Olyan szabálytalan lenne a hatás, hogy az a benyomás keletkezne, mintha a víz „minden oldalról" jönne. Ez az effektus fölöttébb hasonlít a sankaku namira, a félelmetes háromszög hullámra, amelyet a Sárkány-háromszögben figyeltek meg.”


Időparadoxon


Feltűnő, hogy a két veszélyzóna ott fekszik, ahol a hideg és a meleg tengeráramlatok találkoznak. Ezek egyben csomópontok is, ahol mind a felszíni, mind a mélytengeri áramlatok megfordulnak, és ellenkező irányban mozognak. Az ilyen hatalmas vízmennyiségek erősebb hatást fejtenek ki, mint a mágneses Északi-sark, ennek következtében mágneses anomáliák léphetnek fel, mind térben, mind az időben.

Van Sanderson rámutat, hogy ezekben a régiókban nagyon érdekes időeffektusok lépnek fel. Előfordult például hogy a menetrendszerű légi járatok gépei túl korán landoltak, sőt néha annyival becsült idejük előtt érkeztek, hogy megmagyarázhatatlanul nagy, 800 km óránkénti sebességű abszurd hátszelet kellett feltételezni!

Tehát mint látjuk,  mára már sikerült a tudósoknak hiteles, tudományos magyarázattal szolgálni ezekkel a megmagyarázhatatlannak hitt, rejtélyes jelenségekkel kapcsolatban.A sárkány víz alatti palotájaJapánban és a szomszédos szigeteken a Sárkány-háromszög misztikus esetei előbb voltak ismertek, mint a Bermuda-háromszög vészjósló történetei. Több mint ezer éve mesélnek eltűnt hajókról. Egyes kutatók szerint már háromezer éve.

A Krisztus előtti kilencszázas években keletkezett kínai legendák egy sárkány víz alatti palotájáról beszélnek, amely kis sziget alatt áll, öt-hat vitorlás hajójárásnyira a Kiaangsu tartományban lévő Suzhoutól. Szélcsendes napokon is olyan vad volt ezen a vidéken a tenger, hogy a hajók messzire elkerülték. Aki mégis arra merészkedett, különleges zajokat hallott, és éjszakánként különös fények gyulladtak, amelyek száz mérföldről is erősen megvilágították a víztükröt.


Forrás: noinetcafe-hu